Centrum przyszłości


Centrum przyszłości

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską przewidywał ustanowienie sieci pięciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę. Laboratoria Centrum prowadzić będą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski.


Elita Polskiej Nauki

Sukcesy we wdrożeniach w obszarze high-tech wymagają wsparcia i stałej współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi. W celu jej ułatwienia w ramach Projektu CEZAMAT stworzono Konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 • Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum)
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Technologii Elektronowej
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Flagowe projekty

Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT)

IoT angażuje ogromne ilości urządzeń komunikacyjnych rozsianych w naszym środowisku i w otaczających nas przedmiotach. Terminy powiązane z IoT to: Smart Planet, Wireless Sensors Net (WSN), Smarms, TSensors (Trillion Sensors), Internet of Everything, Machine to Machine (M2M) oraz Smart Dust odnoszą się do globalnego i wszechobecnego wymiaru IoT. Jego ekonomiczny aspekt jest trudny do przecenienia, ponieważ żadna z poprzednich zaawansowanych rewolucji technologicznych nie osiągnęła skali rynku szacowanego na biliony jednostek. Według założeń IoT, obiekty będą bezpośrednio lub pośrednio rejestrowały, przetwarzały lub wymieniały dane poprzez sieć komunikujących się sensorów.

CEZAMAT opracuje autonomiczną sieć czujników bezprzewodowych (WSN), włączając w to także rozwój materiałów, technologii i komponentów potrzebnych do jej budowy. Centrum chce być częścią rewolucji związanej z Internetem Rzeczy oraz stawiać na czele swojej listy priorytetowych obszarów i zagadnień badawczych takich jak:

 • fotonika, optoelektronika
 • biosensory i sensory chemiczne
 • nowe półprzewodniki, systemy heterogeniczne
 • projektowanie układów analogowych i cyfrowych, rozwiązania systemowe dla IoT i WSN
 • nanotechnologia
 • MOEMS, NEMS, aktuatory, detektory
 • pozyskiwanie energii ze środowiska (energy harvesting) i sposoby jej przechowywania
 • nanorurki, GaN i SiC
 • spektroskopia i obrazowanie, THz, wysokie częstotliwości
 • komunikacja, w szczególności bezprzewodowa
 • rozwój oprogramowania
 • zaawansowane materiały
 • bioinżynieria

Cyberbezpieczeństwo na poziomie układu scalonego

Bezpieczne układy elektroniczne i mikrosystemy (np. dla IoT i innych krytycznych aplikacji) wymagają specjalnego podejścia na wszystkich etapach, tj. od projektu, poprzez cały, złożony proces produkcyjny. CEZAMAT posiada potencjał i środki do wzięcia udziału w opracowaniu tej unikatowej metodologii projektowania układów scalonych i systemów oraz ich technologii produkcji. Jedną z potencjalnych strategii jest Split Manufacturing.

Split Manufacturing

Idea Split Manufacturing wyewoluowała jako sposób zapewnienia bezpiecznej produkcji elementów i układów mikroelektronicznych, przeznaczonych do strategicznych zastosowań, np. w infrastrukturze państwowej, urządzeniach medycznych i systemach bezpieczeństwa. Split Manufacturing układów scalonych zapobiega atakom trojanów sprzętowych oraz minimalizuje ryzyko obejścia zabezpieczeń w strategicznie wrażliwych systemach, przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności ekonomicznej w kosztach produkcji. Koncepcja pozwala również na zapobieganie możliwości użycia podrobionych układów w infrastrukturze krytycznej. CEZAMAT zainteresował tą ideą europejską społeczność, wypromował ją oraz znalazł partnerów z Francji i Niemiec do pracy nad tym zagadnieniem.

Technologie terahercowe

Technologie terahercowe bazujące na wysokoczęstotliwościowych komponentach wytworzonych w technologii azotku galu (GaN) pozwalają na wytworzenie całkowicie nowej serii urządzeń i usług. Promieniowanie terahercowe jest wysoce selektywne i obojętne dla zdrowia. Takie nieinwazyjne promieniowanie idealnie nadaje się do wykorzystania do zdalnego rozpoznawania kształtów i składu chemicznego, wliczając w to zdalną identyfikację nielegalnych lub niebezpiecznych związków. Skanery terahercowe są klasą urządzeń, które dopiero od niedawna pojawiły się na globalnym rynku. Know-how z zakresu technologii terahercowej wymagany jest w przypadku konstruowania kompaktowych skanerów takich jak:

 • systemy inspekcji chemicznej i biologicznej w czasie rzeczywistym oraz mobilne laboratoria dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (np. policja i straż graniczna)
 • systemy kontroli jakości w czasie rzeczywistym dla szerokiego zakresu przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • systemy szybkiego obrazowania i diagnostyki medycznej do zastosowania w szpitalach, a także urządzenia mobilne dla służb ratowniczych

Unikalna platforma badań i rozwoju

CEZAMAT jest otwarty na innowacyjne pomysły. Nowoczesna i specjalnie do tego celu przygotowana infrastruktura badawcza umożliwia ich realizację, aż do etapu wdrożenia przemysłowego. Nasze laboratoria oferują Polskim i zagranicznym studen
tom, doktorantom, przedsiębiorcom, jednym słowem – wszystkim zainteresowanym tworzeniem innowacji, możliwość rozwijania swoich projektów.

CEZAMAT jest siecią wyspecjalizowanych laboratoriów, w której skład wchodzą:

 • Laboratorium Centralne – interdyscyplinarne laboratoria zlokalizowane na terenie Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium zaawansowanych nanotechnologii laserowych Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium badań spektroskopowych i magnetycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Hoża, Warszawa
 • Laboratorium kwantowych struktur azotkowych oraz zaawansowanych technik ich charakteryzacji Instytutu Wysokich Ciśnień (PAN), al. Prymasa Tysiąclecia, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium wytwarzania precyzyjnych masek chromowych oraz mikrooptycznych struktur dyfrakcyjnych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska, Warszawa

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy