dr inż. Katarzyna Tokarska

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia chemiczna. W 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych za rozprawę pt. „Badania nanomateriałów polimerowych jako nowych nośników do podawania leków w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab on a chip”. Od 2019r. zatrudniona w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii "CEZAMAT" jako pracownik badawczy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w hodowlach komórkowych, badaniach toksyczności leków, ocenie aktywności biologicznej nanomateriałów, a także mikrofluidyce. Trzykrotna Laureatka nagrody Tony B. Academic Travel Award w latach 2016, 2018, 2019. Współautorka 17 publikacji naukowych, w tym 9 z listy filadelfijskiej (HI=6), autorka wzoru użytkowego a także licznych doniesień i prezentacji na uznanych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Laureatka nagrody zespołowej I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017 oraz nagrody zespołowej I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne (2019). Kierownik projektu badawczego oraz wykonawca 5 projektów badawczych (NCN, NCBiR, IDUB) w zakresie diagnostyki medycznej oraz technologii mikroprzepływowych w inżynierii komórkowej.

Obszary badań

 • Hodowle komórkowe in-vitro
 • Badania przesiewowe nanomateriałów, cytostatyków
 • Poszukiwania nowych strategii przeciwnowotworowych
 • Badania mechanizmu oddziaływania leków/nanomateriałów na komórki
 • Poszukiwania nowych materiałów i technologii mikroprzepływowych przyjaznych „bio”
 • Wykorzystanie miniaturowych platform do tworzenia zaawansowanych modeli komórkowych/tkankowych
 • Prowadzenia zautomatyzowanych długoterminowych hodowli komórkowych/tkankowych na microchipach
 • Badanie aktywności biologicznej leków/nowych nanomateriałów z wykorzystaniem miniaturowych

Wybrane publikacje

 • K. Tokarska, M. Bułka, U. Bazylińska, E. Jastrzębska, M. Chudy, A. Dybko, K.A. Wilk, Z. Brzózka, Evaluation of nanoencapsulated verteporfin’s cytotoxicity using a microfluidic system, J. Pharm. Biomed. Anal. 127 (2016).
 • M. Chudy1, K. Tokarska1, E. Jastrzębska, M. Bułka, S. Drozdek, Ł. Lamch, K.A. Wilk, Z. Brzózka, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, Biosens. Bioelectron. 101 (2018) 37–51.
 • Ł. Lamch, A. Pucek, J. Kulbacka, M. Chudy, E. Jastrzębska, K. Tokarska, M. Bułka, Z. Brzózka, K.A. Wilk, Recent progress in the engineering of multifunctional colloidal nanoparticles for enhanced photodynamic therapy and bioimaging, Adv. Colloid Interface Sci. 261 (2018).
 • M. Wolska-Pietkiewicz, K. Tokarska, A. Grala, A. Wojewódzka, E. Chwojnowska, J. Grzonka, P.J. Cywiński, K. Kruczała, Z. Sojka, M. Chudy, J. Lewiński, Safe-by-Design Ligand-Coated ZnO Nanocrystals Engineered by an Organometallic Approach: Unique Physicochemical Properties and Low Toxicity toward Lung Cells, Chem. - A Eur. J. 24 (2018). HOT PAPER, COVER PAGE
 • K. Tokarska, U. Bazylinska, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, K.A. Wilk, Z. Brzozka, Selective cancer-killing ability of new efficient porphyrin-based nanophotosensitizer in Lab-on-a-chip system, Sensors Actuators B Chem. 282 (2019) 665–674.
 • K. Tokarska, Ł. Lamch, B. Piechota Beata, K. Żukowski, M. Chudy, K.A. Wilk, Z. Brzózka Zbigniew: Co-delivery of IR-768 and daunorubicin using mPEG-b-PLGA micelles for synergistic enhancement of combination therapy of melanoma, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 211, 2020, 111981.
 • P.A. Trzaskowska, A. Poniatowska, K. Tokarska, C. Wiśniewski, T. Ciach, E. Malinowska, Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 591, 2020, 124555.

Patenty / inne osiągnięcia

 • 2020: Wzór użytkowy, W.127216 , Tokarska K., Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Wielofunkcyjny mikrosystem przepływowy.
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne (2019)
Skip to content