mgr inż. Polina Ivanova

Asystent

Biografia

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Applied Biotechnology. Posiada dyplomy z wyróżnieniem za ukończenia studiów I i II stopnia. Obecnie jest uczestniczką interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia". W 2019 roku rozpoczęła pracę w CZMiT CEZAMAT jako technolog w projekcie pt. „Opracowanie konstrucji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych – ImDiag”. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku asystenta w projekcie pt „Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej”. Posiada wykształcenie w obszarze biologii a także doświadczenie w prowadzeniu badan klinicznych oraz hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Obszary badań

  • Synteza, charakteryzacja i wykorzystanie Monometalicznych i multimetalicznych nanocząstek metali szlachetnych i nieszlachetnych w biotestach i biosensorach.
  • Projektowanie i wytwarzanie biotestów i biosensorów immunoenzymatycznych.

Wybrane publikacje

  • Ivanova, P., Dzięgielewski, K., Drozd, M., Skorupska, S., Grabowska-Jadach, I., & Pietrzak, M. (2021). Nanoparticles of chosen noble metals as reactive oxygen species scavengers. Nanotechnology, 32(5), 055704.
  • Mariusz Pietrzak, Polina Ivanova, (2021)Bimetallic and multimetallic nanoparticles as nanozymes, Sensors and Actuators B: Chemical,Volume 336,2021,129736, ISSN 0925-4005, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129736.
Skip to content