dr hab. Monika Staniszewska

Adiunkt badawczy

Biografia

Dr hab. n. med. w dyscyplinie biologia medyczna. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku biologia. Diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją I° w dziedzinie mikrobiologii klinicznej. W latach 2003-2019: kolejno asystent, adiunkt w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH. W latach 2005-2018: główny wykonawca i opiekun w grantach MNiSW i NCN. W latach 2014-2016, kierownik grantu SONATA NCN. W latach 2020-2021: lider zadań badawczych dotyczących aktywności przeciwgrzybiczej włóknin w projekcie współfinansowanym przez NCBiR.

W latach 2019-2020: adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Chemicznym PW. Od grudnia 2020r: adiunkt badawczy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW. Autorka artykułów w renomowanych czasopismach, a także doniesień i prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych.

Laureatka stypendium wyjazdowego do CDC w Atlancie przyznanego przez fundację Bila i Melindy Gates oraz nagrody zespołowej III° Rektora WUM i nagrody im. Ludwika Rajchmana II° za osiągnięcia naukowe i publikacyjne. Odbyła kilkumiesięczne staże w ośrodkach zagranicznych: Uniwersytecie Medycznym w Tybindze (Niemcy) oraz Guanajuato w Meksyku. Była promotorem prac dyplomowych na kierunkach: Biotechnologia, Applied Biotechnology Wch, Farmacja WUM i Biologia SGGW. Promotor 2 prac doktorskich realizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Nr I PW. Prowadzi wieloletnie współprace krajowe (NIZP-PZH, UJ, ICHO PAN, IHiT) oraz zagraniczne (Tybinga, Wiedeń, Graz, Padwa, Guanajuato). W ramach działalności dydaktycznej wykłada zagadnienia z zakresu genetyki ogólnej, inżynierii genetycznej i biologii molekularnej dla studentów kierunku Biotechnologia Wch oraz Ochrona Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Obszary badań

Realizuje badania w zakresie: mikrobiologii, biologii molekularnej patogenów, immunologii i immunoterapii. Poszukuje nowych rozwiązań terapeutycznych w chorobach infekcyjnych. W szczególności aktywność badawcza koncentruje się na:

 • opracowaniu uniwersalnej platformy z użyciem niereplikujących adenowirusów, jako uniwersalnych oraz wysoce immunogennych wektorów – adiuwantów w połączeniu z wyselekcjonowanymi epitopami CoV-19 (czynnika etiologicznego SARS-COVID-19). Założenia badawcze mają charakter aplikacyjny i przyczynią się do konstrukcji oraz szybkiego testowania szczepionek ochronnych przeciwko COVID-19 i in. chorobom wirusowym. Badania realizowane we współpracy z ośrodkami krajowymi (NIZP-PZH, UJ) i zagranicznymi (Uniwersytet w Padwie, Włochy).
 • opracowaniu nowych i efektywnych metod immunoterapii w leczeniu pacjentów z nowotworami (np. międzybłoniakiem opłucnej i czerniakiem) z wykorzystaniem terapii łączonej tj. wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand – czynnika stymulującego aktywację limfocytów T oraz anti-PD1 (inhibitora immunologicznego punktu kontroli PD-1). Poznanie mechanizmu działania terapii łączonej i biologii nowotworu oraz opracowanie nowej i efektywne metody leczenia pacjentów z nowotworami. Badania indukcji specyficznej odpowiedzi immunologicznej w projekcie Sonatina (kierownik dr Łukasz Kuryk NIZP-PZH). Projekt realizowany we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w Padwie i Graz (Austria).
 • wytypowaniu antymikotyków skutecznych w leczeniu pacjentów z zakażeniami grzybiczymi. Współpraca z ośrodkami krajowymi (ICHO PAN, Wch PW) i zagranicznymi (Uniwersytet w Guanajuato, Tybindze).
 • wyznaczeniu aktywności przeciwgrzybiczej włóknin mających zastosowanie w obszarze ochrony sanitarnej i medycznej w projekcie współfinansowanym przez NCBiR (Konkurs Szybka ścieżka – Koronawirusy).
 • inaktywacji cząstek betakoronawirusa OC43 za pomocą UV-C w projekcie IDUB against COVID (kierownik dr Piotr Sobótka Wydział fizyki PW).

Wybrane publikacje

 • Staniszewska M, Kuryk Ł, Gryciuk A, Kawalec J, Rogalska M, Baran J, Kowalkowska A. The Antifungal Action Mode of N-Phenacyldibromobenzimidazoles. Molecules 2021, 26, 5463. https://doi.org/10.3390/molecules26185463
 • Staniszewska M, Kuryk Ł, Gryciuk A, Kawalec J, Rogalska M, Baran J, Łukowska-Chojnacka E, Kowalkowska A. In Vitro Anti-Candida Activity and Action Mode of Benzoxazole Derivatives. Molecules 2021, 26, 5008. https://doi.org/10.3390/molecules26165008
 • Garofalo M, Bertinato L, Staniszewska M, Wieczorek M, Salmaso S, Schrom S, Rinner B, Pancer KW , Kuryk L. (2021) Combination Therapy of Novel Oncolytic Adenovirus with Anti-PD1 Resulted in Enhanced Anti-Cancer Effect in Syngeneic Immunocompetent Melanoma Mouse Model. Pharmaceutics. 2021 Apr 14;13(4):547. doi: 10.3390/pharmaceutics13040547. PMID: 33919827; PMCID: PMC8070801.
 • Kuryk L, Bertinato L, Staniszewska M, Pancer KW, Wieczorek M, Salmaso S, Caliceti P, Garofalo M (2020) From Conventional Therapies to Immunotherapy: Melanoma Treatment in Review. Cancers 12(10): 3057. doi.org/10.3390/cancers12103057
 • Gizińska Małgorzata, Staniszewska Anna, Kazek Michalina, Koronkiewicz Mirosława, Kuryk Łukasz, Milner-Krawczyk Małgorzata, Baran Joanna, Borowiecki Paweł, Staniszewska Monika (2020) Antifungal polybrominated proxyphylline derivative induces Candida albicans calcineurin stress response in Galleria mellonella Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 30(23):127545. doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127545
 • Gómez-Gaviria M, Lozoya-Pérez NE, Staniszewska M, Franco B, Niño-Vega GA, Mora-Montes HM (2020) Loss of Kex2 Affects the Candida albicans Cell Wall and Interaction with Innate Immune Cells. J. Fungi 6:57. doi: 10.3390/jof6020057.
 • Staniszewska M. (2020) Virulence Factors in Candida species, Current Protein & Peptide Science 21: 313. doi.org/10.2174/1389203720666190722152415
 • Staniszewska M, Sobiepanek A, Gizińska M, Peña-Cabrera E, Arroyo-Córdoba IJ, Kazek M, Kuryk Ł, Wieczorek M, Koronkiewicz M, Kobiela T, Ochal Z. (2020) Sulfone derivatives enter the cytoplasm of Candida albicans sessile cells. European Journal of Medicinal Chemistry 191: 112139. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112139.
 • Staniszewska M, Gizińska M, Kazek M, de Jesús González-Hernández R, Ochal Z, Mora-Montes HM. (2020) New antifungal 4-chloro-3-nitrophenyldifluoroiodomethyl sulfone reduces the Candida albicans pathogenicity in the Galleria mellonella model organism. Braz J Microbiol 51:5–14. https://doi.org/10.1007/s42770-019-00140-z
 • Łukowska-Chojnacka E, Kowalkowska A, Gizińska M, Koronkiewicz M, Staniszewska M. (2019) Synthesis of tetrazole derivatives bearing pyrrolidine scaffold and evaluation of their antifungal activity against Candida albicans. European Journal of Medicinal Chemistry 164: 106-120. doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.12.044.

Inne osiągnięcia

 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 2018
  Wynalazek: Staniszewska Monika, Bondaryk Małgorzata, Ochal Zbigniew: Syntetyczna pochodna aromatyczna i jej zastosowanie do zapobiegania lub leczenia grzybic wywołanych Candida spp., Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.410019, Numer patentu/prawa: PL 231671
 2. Wydział Chemiczny 2018
  Wynalazek: Staniszewska Monika, Ochal Zbigniew, Borowiecki Paweł [i in.]: Sulfony halogenometyloarylowe do zastosowania w leczeniu chorób spowodowanych przez Candida albican, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.408200, Numer patentu/prawa: PL 229427
Skip to content