mgr inż. Tomasz Trzeciak

Asystent

Biografia

Studia magisterskie ukończone z wynikiem celującym na Wydziale Chemicznym PW, kierunek Technologia Chemiczna, praca magisterska na temat Otrzymanie i zbadanie właściwości pionierskiej litowej soli heterocyklicznej pochodnej imidazolu, promotor Prof. dr hab. inż. Marek Marcinek,

Studia inżynierskie ukończone z wynikiem celującym na Wydziale Chemicznym PW, kierunek Technologia Chemiczna; praca inżynierska na temat Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnym, promotor Prof. dr hab. inż. Marek Marcinek

Współautor 11 publikacji naukowych (indeks Hirscha = 7) w wiodących czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej z zakresu chemii i technologii ogniw litowo-jonowych i sodowo-jonowych, autor rozdziału w książce „Rozmowy o elektromobilności”

Współtwórca 5 patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących nowych elektrolitów oraz materiałów elektrodowych do zastosowań w ogniwach Li-ion i Na-ion

Laureat za najlepszą pracę magisterską dotyczącą ogniw Li-ion do samochodów elektrycznych w XVII Edycji Konkursu FIATA

I miejsce / Złoty Medal w konkursie Złoty Medal Chemii 2012 na najlepszą pracę inżynierską z chemii organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, praca dotyczyła ogniw Na-ion

Sekretarz Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn.

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze obejmują opracowywanie nowych materiałów i komponentów do ogniw litowo-jonowych, podstawowe i zaawansowane metody elektrochemicznej i fizykochemicznej charakteryzacji komponentów i całych ogniw Li-ion, a w obszarze technologii optymalizację i opracowywanie nowych procesów produkcyjnych ogniw Li-ion, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów mieszania, powlekania i składania ogniw.

Artykuły naukowe

 1. Ronduda, H., Zybert, M., Szczęsna, A., Trzeciak, T., Ostrowski, A., Wieciński, P., Wieczorek, W., Raróg-Pilecka, W., Marcinek, M., Addition of yttrium oxide as an effective way to enhance the cycling stability of LiCoO2 cathode material for Li-ion batteries, Solid State Ion. 355 (2020) 115426
 2. Ronduda, H., Zybert, M., Szczęsna-Chrzan, A., Trzeciak, T., Ostrowski, A., Szymański, D., Wieczorek, W., Raróg-Pilecka, W., Marcinek, M., On the sensitivity of the ni-rich layered cathode materials for li-ion batteries to the different calcination conditions, Nanomaterials 10(10) (2020) 1-21
 3. Zybert, M., Ronduda, H., Szczęsna, A., Trzeciak, T., Ostrowski, A., Żero, E., Wieczorek, W., Raróg-Pilecka, W., Marcinek, M., Different strategies of introduction of lithium ions into nickel‑manganese‑cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries, Solid State Ion. 348 (2020) 115273
 4. Dranka, M., Żukowska, G., Jankowski, P., Plewa-Marczewska, A., Trzeciak, T., Zachara, J., Coordination Abilities of 4,5-Dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazolate Anion toward Sodium Cation: Structural and Spectroscopic Studies of Solid and Liquid Glyme-Solvated Electrolyte Systems, J. Phys. Chem. C 121 (2017) 26713–26721
 5. Bitner-Michalska, A., Nolis, G.M., Żukowska, G., Zalewska, A., Poterała, M., Trzeciak, T., Dranka, M., Kalita, M., Jankowski, P., Niedzicki, L., Zachara, J., Marcinek, M., Wieczorek, W., Fluorine-free electrolytes for all-solid sodium-ion batteries based on percyano-substituted organic salts, Sci. Rep. 7 (2017) 40036
 6. Bitner-Michalska, A., Krztoń-Maziopa, A., Żukowska, G., Trzeciak, T., Wieczorek, W., Marcinek, M., Liquid electrolytes containing new tailored salts for sodium-ion batteries, Electrochim. Acta 222 (2016) 108-115
 7. Karpierz, E., Niedzicki, L., Trzeciak, T., Zawadzki, M., Dranka, M., Zachara, J., Żukowska, G.Z., Bitner-Michalska, A., Wieczorek, W., Ternary mixtures of ionic liquids for better salt solubility, conductivity and cation transference number improvement, Sci. Rep. 6 (2016) 35587
 8. Bitner-Michalska, A., Michalczewski, K., Zdunek, J., Ostrowski, A., Żukowska, G., Trzeciak, T., Żero, E., Syzdek, J., Marcinek, M., Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition of SbxOy/C negative electrodes and their compatibility with lithium and sodium Hückel salts - Based, tailored electrolytes, Electrochim. Acta 210 (2016) 395-400
 9. Marcinek, M., Syzdek, J., Marczewski, M., Piszcz, M., Niedzicki, L., Kalita, M., Plewa-Marczewska, A., Bitner, A., Wieczorek, P., Trzeciak, T., Kasprzyk, M., Łężak, P., Żukowska, Z., Zalewska, A., Wieczorek, W., Electrolytes for Li-ion transport – Review, Solid State Ion. 276 (2015) 107-126
 10. Plewa-Marczewska, A., Trzeciak, T., Bitner, A., Niedzicki, L., Dranka, M., Żukowska, G.Z., Marcinek, M., Wieczorek, W., New tailored sodium salts for battery applications, Chem. Mater. 26 (2014) 4908-49148. Trzeciak, T., Niedzicki, L., Groszek, G., Wieczorek, P., Marcinek, M., Wieczorek, W., New trivalent imidazole-derived salt for lithium-ion cell electrolyte, J. Power Sources 252 (2014) 229-234

Książki

 1. A. Rzędowska, E. Głozak, P. Leszczyński, T. Trzeciak, „[Rozmowy] o Elektromobilności”,Warszawa, 2018, BBW Sp. z o.o., ISBN 978-83-952253-0-7
Skip to content