Pracownia Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej

Opis badań prowadzonych w pracowni

Działalność pracowni Biomateriałów i Inżynierii tkankowej obejmuje opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania rusztowań tkankowych, lokalnych systemów dostarczania substancji bio-aktywnych, w tym leków, oraz różnego rodzaju struktur w oparciu o biomateriały na bazie funkcjonalnych polimerów, polimerów naturalnych oraz kompozytów, a także metali, dla potrzeb inżynierii tkankowej, medycyny regeneracyjnej i implantacyjnej oraz szeroko pojętej biotechnologii. Prowadzona działalność skupia się zarówno na projektowaniu i wytwarzaniu, jak i charakteryzacji właściwości fizyko-chemicznych otrzymywanych struktur z zastosowaniem zaawansowanych technik badawczych, a także badaniami nad ich biozgodnością i aplikacyjnością w warunkach in vitro.  

Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim:

  • wytwarzania trójwymiarowych rusztowań́ polimerowych do zastosowań́ w medycynie regeneracyjnej, ze szczególnym naciskiem na struktury na bazie włókien wytwarzanych metodą elektroprzędzenia z roztworu
  • charakteryzacji biomateriałów w warunkach in vitro oraz in vivo
  • wytwarzania włóknin/membran do zastosowań biotechnologicznych
  • syntezy biomateriałów polimerowych

Aparatura

  1. Stanowisko do syntezy 
  2. Infrastruktura do prowadzenia hodowli komórkowych in vitro
  3. Dostęp do infrastruktury do wytwarzania oraz charakteryzacji materiałów włóknistych uzyskiwanych metodą elektroprzędzenia z roztworu

Projekty realizowane w pracowni

  1. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego
  2. Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych oraz ochrony medycznej

Pracownicy

Współpracujący członkowie zespołu

  • mgr inż. Ewa Rybak

Skip to content