Analiza molekularna i analiza cytometryczna

1. Analiza molekularna:

  • izolacja materiału genetycznego z próbek biologicznych,
  • projektowanie starterów,
  • badanie ekspresji genów i mutacji metodą RT-PCR.

2. Analiza cytometryczna, analiza jakościowa i ilościowa właściwości fizycznych i biologicznych komórek oraz ich komponentów:

  • badania cyklu komórkowego, 
  • analiza typów śmierci komórkowej, 
  • ocena zmian morfologicznych, funkcjonalnych i immunofenotypowych w badanych populacjach i subpopulacjach komórkowych.

Kontakt:

dr inż. Magdalena Flont
magdalena.flont@pw.edu.pl 

dr inż. Patrycja Sokołowska
patrycja.sokolowska@pw.edu.pl 

Skip to content