Automatyzacja badań biologicznych oraz analizy porównawcze

  • hodowla komórkowa, wizualizacja komórek, badania żywotności i proliferacji oraz cytotoksyczności w warunkach statycznych i dynamicznych (przepływowych),
  • badania komórkowe na trójwymiarowych modelach komórkowych (m.in. wielowarstwie komórkowej, sferoidach) w mikrosystemach przepływowych oraz na płytkach wielodołkowych (modele 2D i 3D) – analiza porównawcza między mikro- i makroskalą.

Kontakt:

Dr inż. Magdalena Flont
magdalena.flont@pw.edu.pl 

Mgr inż. Patrycja Sokołowska
patrycja.sokolowska@pw.edu.pl 

Skip to content