Badania komórkowe (Prokaryota i Eukaryota), molekularne i analizy genomiczne

Oferowane usługi:

Hodowla komórek:

 • Linie komórkowe pierwotne oraz unieśmiertelnione,
 • Komórki PBMC izolowane od zdrowych dawców.

Analiza komórek:

 • Testy cytotoksyczności: np. MTS,
 • Analizy cytometryczne: np. badanie apoptozy, cyklu komórkowego, CFSE, ROS, ATP, immunofenotypowanie, badanie odpowiedzi immunologicznej, 
 • Testy immunoenzymatyczne: np. ELISA, ELISpot, barwienia fluorescencyjne.

Analiza aktywności przeciwgrzybiczej, przeciwbakteryjnej oraz przeciwwirusowej:

 • Substancji,
 • Materiałów (np. włóknin).

Analiza interferencji i reaktywności krzyżowej.

Analiza genomiczna i proteomiczna:

 1. Płynna biopsja – Automatyczny System ddPCR (digital droplet PCR) do generowania i analizy kropel.
 2. Badanie ekspresji genów, np. qRT-PCR,
 3. Analiza danych z sekwencjonowania nowej generacji (m.in. ChIP-seq, RNA-seq, DNA-seq, ChIA-PET, GAM)
 4. Przewidywanie struktury i funkcji białek z wykorzystaniem analizy bioinformatycznej (m.in. wpływ mutacji na strukturę białek)
 5. Przewidywanie interakcji między białkami i małocząsteczkowymi partnerami (m.in. dokowanie molekularne, symulacje dynamiki molekularnej).

Zaplecze badawcze:

Laboratoria typu clean-room klasy BSL-2 (w trakcie wprowadzania normy ISO 17025).

Aparatura:

 1. Cytometr przepływowy FACSLyric Flow Cytometer – BD Biosciences – analiza jakościowa i ilościowa właściwości fizycznych i biologicznych komórek oraz ich komponentów 
 2. Czytnik ELISpot AID vSpot Spectrum – analiza immunoenzymatyczna, np. wydzielania białek przez pojedyncze komórki.
 3. Automatyczny  System  ddPCR (digital droplet PCR) – QX200 AutoDG IVD – automatyczny system do generowania i analizy kropel, płynna biopsja.
 4. Komory laminarne CleanAir by Baker (BioVanguard), Alpina Bio130 – zapewniają aseptyczne warunki do pracy laboratoryjnej
 5. Termocykler PCR T100 – powielanie genów i pozyskiwanie konstrukcji genetycznych
 6. CFX96 Real Time System – analiza materiału genetycznego w czasie rzeczywistym
 7. Azure 600 Imaging system – system dokumentacji żeli DNA, RNA i białkowych wraz z osprzętem do elektroforezy poziomej i pionowej
 8. Inkubator z wytrząsaniem New Brunswick Innova 40R – hodowla mikroorganizmów w różnych objętościach medium wzrostowego, w warunkach wytrząsania i chłodzenia
 9. Wirówka z chłodzeniem Eppendorf 5910E
 10. Inkubatory laboratoryjne CO2 ze sterylizacją termiczną MCO – 170AICD (PHCBI) – stabilne warunki dla wzrostu hodowli tkankowych
 11. Autoklawy laboratoryjne MLS-3751L (PHCBI) do sterylizacji parowej sprzętu laboratoryjnego
 12. Autoklaw MLS-3751L (PHCBI) do inaktywacji termicznej odpadów mikrobiologicznych
 13. Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°) PHCBI – długotrwałe przechowywanie banku komórek prokariotycznych i eukariotycznych
 14. Zamrażarka kriogeniczna (-150°) PHCBI – długotrwała krioprezerwacja komórek eukariotycznych w ultra niskich temperaturach
 15. Szafa niskotemperaturowa BioMedical Freezer (SANYO) – długotrwałe przechowywanie odczynników, izolatów komórkowych
 16. Chłodziarki laboratoryjne (SANYO) – przechowywanie odczynników, podłoży hodowlanych, krwi i preparatów krwiopochodnych
 17. Komory do pracy z kwasami nukleinowymi ISOCIDE ESCO – do pracy z DNA i RNA, wyposażone w systemy dekontaminacji i filtrowania powietrza
 18. Suszarka laboratoryjna MIR-H163 (PHCBI) – zapewnia procesy suszenia i sterylizacji szkła
 19. TECAN SPARK INSTRUMENT (model SPARK) – czytnik mikropłytek wraz z automatyczną płuczką płytek ELISA HYDROFLEX
 20. Mikroskop odwrócony Leica DMIL – dedykowany do obserwacji preparatów biologicznych i medycznych w świetle przechodzącym w polu jasnym i kontraście fazowym
 21. Zmywarka laboratoryjna z funkcją dezynfekcji termicznej (Miele Professional) – zapewnia mycie i dezynfekcję szkła laboratoryjnego
 22. Drobny sprzęt laboratoryjny: 
  1. Termoblok QBD1 Grant
  2. Pompki pipetowe automatyczne i manualne (Eppendorf)
  3. Pipiety automatyczne jedno- i wielokanałowe (Eppendorf Research plus) wraz z statywami karuzelowymi
  4. Wytrząsarka Vortex
  5. Waga (udźwig 5200 g)
  6. Waga Semi-mikro (udźwig 82 g)
  7. Płyta ceramiczna grzejna z mieszadłem
  8. pH-metr

Dane kontaktowe:

Kierownik działu

dr hab. Profesor PW Monika Staniszewska 

monika.staniszewska@pw.edu.pl

Pracownicy laboratorium

mgr inż. Joanna Baran

j.baran@cezamat.eu

mgr inż. Karina Rosłoniec

k.rosloniec@cezamat.eu

Skip to content