Bezkontaktowe nanoszenie ultraniskich porcji cieczy

  • osadzanie porcji cieczy o nanoobjętościach na podłoża z tworzyw sztucznych (w formie płytek czy folii), a także na substraty wykonana ze szkła czy metali
  • podłoża o maksymalnych wymiarach 588 × 420 mm 
  • nanoszenie roztworów wodnych oraz mieszanin o określonych parametrach chemicznych i fizycznych (ograniczenia wynikają z lepkości i charakteru chemicznego cieczy/roztworów)
  • krople o objętości od 0,5 nl wg schematu przygotowanego w programie
  • wysoka rozdzielczość procesu
  • możliwość naniesienia kilku roztworów w tym samym punkcie

Sam proces cechuje olbrzymia dokładność, powtarzalność oraz możliwość tworzenia dokładnych wzorów. W przyszłości planujemy rozszerzyć usługę o możliwość nanoszenia cieczy w warunkach podwyższonej wilgotności.

Kontakt:

Skip to content