Izolacja i oczyszczanie białek

Wydajny proces izolacji i oczyszczania białek poprzez dokładne monitorowanie procesu (parametrów i szybkości) uzupełniony o techniki separacyjne oparte na metodach chromatograficznych. 

 

Usługa obejmuje następujące techniki:

  • Opracowanie metod izolacji i oczyszczania rekombinowanych białek przy pomocy chromatografii niskociśnieniowej LPLC 

Aparat Bio Logic LP/Bio-Rad

Mazurkiewicz-Pisarek A. International Plasmid Conference, 2008 Gdańsk. Obtaining a new replication protein (RepR) from Klebsiella pneumoniae plasmid pIGRK.

  • Wizualizacja profili białkowych metodą elektroforetyczną SDS-PAGE

Fig.1 SDS-PAGE electrophoresis gel: (1) lysate of E.coli BLD3 bacteria transformed with pT7UHT-repR vector, induced with IPTG (2) UHT-repR protein purified in a chromatography column containing Ni-NTA medium (3)  undigested protein UHT-repR (4) UHT-repR protein digested with 6xHis-tagged ubiquitin protease (5) pure unmodified RepR protein obtained as a flow-through from the second Ni-NTA column. 

  • Izolacja plazmidowego DNA

 

Osoba odpowiedzialna: 

Dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek

a.mazurkiewicz-pisarek@cezamat.eu

Referencje:

Wawrzyniak, P., Sobolewska-Ruta, A., Zaleski, P., Łukasiewicz N., Kabaj P., Kierył P., Gościk A., Bierczyńska-Krzysik A., Baran P., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A & Bartosik D. Molecular dissection of the replication system of plasmid pIGRK encoding two in-frame Rep proteins with antagonistic functions. BMC Microbiol 19, 254 (2019). https://doi.org/10.1186/s12866-019-1595-3

Wojtowicz-Krawiec A, Sokolowska I, Smorawinska M, Chojnacka-Puchta L, Mikiewicz D, Lukasiewicz N, Marciniak-Rusek A, Wolinowska R, Bierczynska-Krzysik A, Porebska AJ, Kuthan-Styczen J, Gurba L, Borowicz P, Mazurkiewicz A, Plucienniczak G, Plucienniczak A. Use of Ubp1 protease analog to produce recombinant human growth hormone in Escherichia coli. Microb Cell Fact. 2014 Aug 27;13(1):113. doi: 10.1186/s12934-014-0113-4. PMID: 25158991; PMCID: PMC4154517.

 

Skip to content