Kompleksowe prototypowanie mikrourządzeń do hodowli komórkowej, analiz komórkowych i innych zastosowań biologicznych

  • projektowanie geometrii mikrostruktur w programach CAD (AutoCAD, Solidworks, Fusion),
  • komputerowe symulacje warunków hodowlanych w zaprojektowanych mikrostrukturach (Ansys, Solidworks),
  • prototypowanie mikrostruktur (50 µm – 200 µm) z wykorzystaniem metod fotolitograficznych (światłoczułe filmy kapilarne),
  • łączenie cienkich warstw materiałów polimerowych (PDMS, PMMA, PC, PET) i szklanych z wykorzystaniem systemu plazmowego lub metod alternatywnych (biokleje, taśmy),
  • wytwarzanie zamkniętych mikrostruktur oraz gotowych do użycia mikrosystemów metodą druku 3D (na bazie biokompatybilnych żywic polimerowych). 

Kontakt:

dr inż. Magdalena Flont
magdalena.flont@pw.edu.pl 

mgr inż. Patrycja Sokołowska
patrycja.sokolowska@pw.edu.pl 

Skip to content