Obrazowanie i charakteryzacja mikroskopowa próbek biologicznych i hodowli komórkowych

  • Analiza mikroskopowa hodowli komórkowych, hodowli baterii, grzybów, drożdży, małych organizmów i fragmentów tkanek, preparatów żywych i utrwalonych,
  • badanie zmian morfologicznych i migracji komórkowych w czasie rzeczywistym, przyżyciowa analiza stanu hodowli;
  • obrazowanie w świetle przechodzącym i kontraście fazowym,
  • skaningowe obrazowanie konfokalne oraz obrazowanie w super-rozdzielczości (np. ocena żywotności komórek, badanie procesów związanych z przebiegiem cyklu komórkowego, obrazowanie białek barwionych immunofluorescencyjnie oraz identyfikacja innych znakowanych markerów komórkowych), 
  • obrazowanie mikroskopowe w czasie rzeczywistym w warunkach inkubacji oraz w warunkach obniżonej zawartości tlenu,
  • obrazowanie dwu- i trójwymiarowych struktur komórkowych (monowarstw komórkowych, hodowli zawiesinowych, agregatów komórkowych, sferoidów, hodowli w układach hydrożelowych, oraganoidów, hodowli na skafoldach) skanowanie w trybie Z-stack,
  • badania subkomórkowej akumulacji związków,
  • analiza kolokalizacji.

Kontakt:

dr inż. Magdalena Flont
magdalena.flont@pw.edu.pl 

Skip to content