Inspektor ds. ochrony mienia

26 kwietnia 2023

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora ds. ochrony mienia.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • odpowiedzialność za realizację wszystkich obowiązków wynikających z dokumentowania wykonywanej pracy;
 • stały kontakt z Koordynatorem Sekcji;
 • znajomość i dbałość o przestrzeganie wewnętrznych zasad i procedur w zakresie wykonywania wyznaczonych zadań;
 • kontrola i ochrona na terenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
  w oparciu o przepisy wewnętrzne i instrukcje służbowe na danym stanowisku pracy w ramach harmonogramów służb;
 • pełnienie czynności patrolowo-obchodowych na terenie lub w pomieszczeniach CEZAMAT
  w oparciu o przepisy wewnętrzne i instrukcje służbowe na danym stanowisku pracy w ramach harmonogramów służb;
 • spełnianie czynności służbowych przede  wszystkim poprzez funkcje obserwacyjno-ochronne oraz nadzorcze;
 • podejmowanie bezpośrednich działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, pożaru lub w innych sytuacjach wymagających natychmiastowej uzasadnionej interwencji;
 • w toku pełnienia służby zwracanie uwagi na zdarzenia, okoliczności i fakty mogące mieć wpływ na zabezpieczenie mienia oraz zagrożenia życia wszystkich osób przebywających w jednostce szczególnie w zakresie:

– ochrony przed kradzieżą lub włamaniem,

– ochrony przeciwpożarowej,

– sanitarno-porządkowym,

– mogącym spowodować wystąpienie innych wydarzeń nadzwyczajnych.

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość;
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra znajomość MS Office (Word, Excel);
 • znajomość języka w stopniu komunikatywnym mile widziana.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą mailową na adres: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=33cd6b348d854c91a4c02747cba9ff77 w terminie do 2 maja 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Więcej informacji: https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nie-nauczycieli/Inspektor-ds.-ochrony-mienia-Centrum-Zaawansowanych-Materialow-i-Technologii-CEZAMAT2

Skip to content