Specjalista ds. projektów

1 grudnia 2022

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów, w wymiarze pełnego etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Zakres obowiązków:

 • poszukiwanie i monitorowanie źródeł finansowania projektów, spójnych ze strategią i kierunkami działania CEZAMAT-u, w szczególności ze środków KE;;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie (we współpracy z pracownikami naukowymi) oraz dokumentów niezbędnych w toku składania wniosków;
 • wsparcie pracowników naukowych w toku procesu oceny (wyboru) wniosków na etapie konkursu oraz w toku procedury odwoławczej;
 • wsparcie procesu zawierana umów o dofinansowanie projektów oraz umów konsorcyjnych z partnerami;
 • nadzór nad zgodnością realizacji projektów z zasadami programów, wytycznym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, monitorowanie prawidłowości realizacji projektu, wsparcie administracyjne zespołów naukowych;
 • kontakt z kierownikami i wykonawcami projektów oraz instytucjami finansującymi w kraju i zagranicą, organizacja spotkań projektowych;
 • opracowywanie we współpracy z kierownikami i wykonawcami projektów wniosków o zmiany do  umów oraz wsparcie w przygotowywaniu raportów merytorycznych związanych z rozliczaniem projektów;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów mających na celu wybór wykonawców (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, PZP).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze nauk technicznych lub life science);
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i pisaniu wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów międzynarodowych (w języku angielskim), w tym w ramach Horyzontu 2020/Horyzontu Europa;
 • doświadczenie w realizacji projektów – przygotowywanie raportów merytorycznych, komunikacja z partnerami, monitorowanie postępów prac;
 • znajomość międzynarodowych i krajowych programów badawczych i edukacyjnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • otwartość, elastyczność i wielozadaniowość oraz umiejętność myślenia koncepcyjnego;
 • terminowość, samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.

Mile widziane:

 • znajomość zasad zarządzania ryzykiem i zmianą w projektach;
 • certyfikaty dotyczące standardów i metodyk zarządzania projektami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: katarzyna.potera@pw.edu.pl w terminie do dnia  9 grudnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

Skip to content