AREP

Projekt

Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP

Opis

Zakres odpowiedzialności CEZAMATu obejmował skonstruowanie modułu sterowania i komunikacji U2U, U2I w autonomicznym systemie cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP. 

Rezultatem prac przeprowadzonych przez CEZAMAT jest przetestowany i funkcjonujący podsystem komunikacji i sterowania spełniający wymagania Zleceniodawcy. Dostarczony zamawiającemu podsystem zawierał: 4 stacje bazowe i co 16 BSP, pełną dokumentację techniczną oraz raport z prowadzonych testów systemu. Podsystem został zbudowany w oparciu o sieć typu MANET/InVANET.

Finansowanie

Podwykonawstwo projektu w ramach I konkursu Ścieżka dla Mazowsza (nr wniosku MAZOWSZE/0055/19) na podstawie umowy z beneficjentem – SIA PIETRUCHA Sp. z o. o.

Nr projektu

POIR.01.01.01-00-0981/18

Okres realizacji

 01.04.2020 – 28.02.2021

Wartość projektu

400 000 zł

Kierownik projektu

  • Mariusz Wielec
Skip to content