PRIME ECSEL JU H2020

Projekt

‘Ultra-Low  PoweR  technologIes  and  MEmory architectures for IoT’ — PRIME

Opis

W ramach projektu PRIME została stworzona otwarta platforma technologiczna Ultra-Low-Power (ULP) zawierającej wszystkie niezbędne bloki projektowe i architektoniczne oraz komponenty, które umożliwiają europejskiemu przemysłowi zwiększenie konkurencyjności, jako wiodącego ekosystem oraz korzystanie z możliwości rynkowych stworzonych przez rewolucję Internetu Rzeczy (IoT).

W ciągu 3 lat w ramach projektu zostały opracowane i zademonstrowane kluczowe elementy systemów IoT ULP znajdujących zastosowania w medycynie, rolnictwie, gospodarstwie domowym i bezpieczeństwie. 

Cezamat we współpracy z ST Microelectronics opracował system monitoringu oparty o samoorganizującą się sieć komunikujących się czujników, stanowiącą szkielet najnowocześniejszego systemu IoT ULP dla inteligentnego miasta i inteligentnego życia.  Wszystkie krytyczne elementy systemu: węzły czujników bezprzewodowych (hardware i firmware), oprogramowanie serwera komunikacyjnego oraz oprogramowanie wizualizacyjne zostały opracowane w języku C przez zespół inżynierów PW, ze szczególnym uwzględnieniem naszej specjalizacji — elektroniki ULP.

 W oparciu o nasze rozwiązanie, możliwe jest stworzenie autonomicznego systemu monitorowania, którego funkcjonalność będzie definiowana przez zastosowane czujników (czujnik światła, czujnik wilgotności, czujnik temperatury, czujnik CO2, czujnik ciśnienia, akcelerometr, biosensory itp.) 

Zastosowania ogólne to automatyka (dom, biuro, budynek, duże powierzchnie, magazyny), monitoring, kontrola zajętości pomieszczeń. 

Układy ULP dedykowane do pracy z harwesterami termoelektrycznymi (np. moduły Peltiera) pracującymi przy różnicach temperatur rzędu 5°C przez co najmniej 20 lat bez konieczności wymiany baterii lub innych usług serwisowych. 

Finansowanie

Na podstawie umowy nr 692519 (Grant Agreement number: 692519 — PRIME —H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage-Master/H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage) z konsorcjum Electronic Component Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) finansowanego w ramach programu Horyzont 2020

Nr umowy

692519

Okres realizacji

01.12.2015 – 30.04.2019

Wartość projektu

  • Wartość projektu: 38 847 240,25 EUR 
  • Wartość dofinansowania:  12 199 487,08 EUR

Kierownik projektu

  • prof. dr hab. Romuald Beck
Skip to content