Marcin Drozd, PhD

Referent ds. technologii

Biography

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Biotechnologia, W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych za wyróżnioną rozprawę pt. „Nowe strategie modyfikacji powierzchni złota do celów katalitycznych i bioanalitycznych”. Obecnie zatrudniony w CEZAMAT na stanowisku referenta ds. technologii (2018) oraz jako adiunkt w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale chemicznym PW. Posiada wykształcenie w obszarze chemii analitycznej a także kilkuletnie doświadczenie i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia reakcji immunoenzymatycznych i katalitycznych, syntezie i charakteryzacji powierzchni nanomateriałów oraz charakteryzacji oddziaływań międzycząsteczkowych. Współautor 21 publikacji naukowych, w tym 16 z listy filadelfijskiej (HI = 6). Kierownik i wykonawca w szeregu projektów badawczych w zakresie biofunkcjonalizacji powierzchni i projektowania warstw receptorowych biosensorów, otrzymywania funkcjonalnych nanomateriałów, wytwarzania miniaturowych testów immunoenzymatycznych czy charakteryzacji oddziaływań z wykorzystaniem techniki SPR.

Research interest

 • development of miniaturized enzyme-linked immunoassays
 • biosensors with electrochemical and optical detection mode
 • synthesis of catalytic, plasmonic and magnetic nanoparticles and their surface modification with bioreceptors
 • characterization of nanomaterials (DLS, UV-Vis-NIR spectrophotometry)
 • studies of intermolecular interactions using the surface plasmon resonance technique

Selected publications

 • Drozd M., Duszczyk A., Ivanova P., Pietrzak M., Interactions of proteins with metal-based nanoparticles from a point of view of analytical chemistry: Challenges and opportunities, Advances in Colloid and Interface Science, 304, (2022) article no 102656
 • Szymczyk A., Drozd M., Kamińska A. Matczuk M., Trzaskowski M., Mazurkiewicz-Pawlicka M., Ziółkowski R., Malinowska E., Comparative Evaluation of Different Surface Coatings of Fe3O4-Based Magnetic Nanosorbent for Applications in the Nucleic Acids Extraction, International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022) article no 8860
 • Drozd M., Ivanova P., Tokarska K., Żukowski K., Kramarska A., Nowiński A., Kobylska E., Pietrzak M., Brzózka, Z., Malinowska E., Versatile and Easily Designable Polyester-Laser Toner Interfaces for Site-Oriented Adsorption of Antibodies, International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022) article no 3771
 • Drozd M., Karoń S., Malinowska E., Recent advancements in receptor layer engineering for applications in SPR-based immunodiagnostics, Sensors (Switzerland), 21 (2021), 3781
 • Kalinowska D., Grabowska-Jadach I., Liwińska M., Drozd M., Pietrzak M., Dybko A., Brzózka Z., Studies on effectiveness of PTT on 3D tumor model under microfluidic conditions using aptamer-modified nanoshells, Biosensors and Bioelectronics, 126 (2019) 214-221
 • Kalinowska D., Drozd M., Grabowska-Jadach I., Pietrzak M., Dybko A., Malinowska, E., Brzózka Z., The influence of selected ω-mercaptocarboxylate ligands on physicochemical properties and biological activity of Cd-free, zinc‑copper‑indium sulfide colloidal nanocrystals, Materials Science and Engineering C, 97 (2019) 583-592
 • Drozd M., Pietrzak M., Malinowska E., SPRi-based biosensing platforms for detection of specific DNA sequences using thiolate and dithiocarbamate assemblies, Frontiers in Chemistry, 6 (2018) article no 173
 • Drozd M., Pietrzak M., Pytlos J., Malinowska E., Revisiting catechol derivatives as robust chromogenic hydrogen donors working in alkaline media for peroxidase mimetics, Analytica Chimica Acta, 948 (2016) 80-89
 • Drozd M., Pietrzak M., Parzuchowski P.G., Malinowska E., Pitfalls and capabilities of various hydrogen donors in evaluation of peroxidase-like activity of gold nanoparticles, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408 (2016) 8505-8513
 • Drozd M., Pietrzak M., Parzuchowski P., Mazurkiewicz-Pawlicka M., Malinowska E., Peroxidase-like activity of gold nanoparticles stabilized by hyperbranched polyglycidol derivatives over a wide pH range, Nanotechnology, 26 (2015) 495101
Skip to content