News

ogłoszenia 9 września 2019 Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia

przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia zobacz

ogłoszenia 11 lipca 2019 Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia

ogłoszenie o przetargu: zobacz regulamin przetargu: zobacz opis: zobacz wykaz usług: zobacz formularz oferty: zobacz umowa najmu: zobacz odpowiedź na pytania: zobacz unieważnienie przetargu: zobacz 

postępowania zamówienia publiczne 17 czerwca 2019 Zakup przenośnego sprzętu komputerowego

Nazwa postępowania: Zakup przenośnego sprzętu komputerowego zapytanie ofertowe: zobacz

ogłoszenia 21 maja 2019 Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia

unieważnienie postępowania: zobacz ogłoszenie o przetargu: zobacz regulamin przetargu: zobacz opis: zobacz wykaz usług: zobacz formularz oferty: zobacz umowa najmu: zobacz

postępowania 28 marca 2018 Przeprowadzenie badania due diligence Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie badania due diligence Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 12 września 2017 Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i pomiarowego

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i pomiarowego zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o unieważnieniu postępowania: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 29 sierpnia 2017 Zakup, dostawa i instalacja pompy wodnej do instalacji wody chłodzącej dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup, dostawa i instalacja pompy wodnej do instalacji wody chłodzącej dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 8 sierpnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 4.09.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 4.09.02017 r.: zobacz wzór umowy – po modyfikacji SIWZ: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1-3, 6: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 4-5 postępowania: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 4 sierpnia 2017 Zakup i dostawa środków i materiałów utrzymania czystości dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa środków i materiałów utrzymania czystości dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 2 sierpnia 2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

Skip to content