Mazovia EDIH

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej jest partnerem projektu European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH), koordynowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który otrzymał finansowanie z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych na lata 2021-2023 w ramach umowy grantowej nr 101083509.

 

Mazovia EDIH jest projektem, którego celem jest wspieranie wdrażania i najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego i interoperacyjności województwa mazowieckiego poprzez odpowiednie połączenie kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika), z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym, przyczyniając się tym samym do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji regionalnego i krajowego sektora przemysłowego.

Community Platform Mazovia EDIH jest pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (start-upy, dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia).

Korzystanie z Community Platform Mazovia EDIH jest całkowicie bezpłatne. W ramach platformy uruchomiono 4 dedykowane bazy:

  • Baza usług Mazovia EDIH – gdzie poznasz typy usług oferowanych w ramach projektu Mazovia EDIH (usługi dostępne od września).
  • Baza poszukujących rozwiązań transformacji cyfrowej- jest to dedykowane miejsce dla wszystkich tych, którzy poszukują rozwiązań w obszarze digitalizacji, tzw. baza ogłoszeń, jakiego typu rozwiązań poszukuje dane przedsiębiorstwo.
  • Baza transformacji cyfrowej – miejsce do promowania rozwiązań przez wszystkie podmioty posiadające w swoim portfolio usługi wspierające transformację cyfrową, ale nie będące bezpośrednio związane z projektem Mazovia EDIH. Zależy nam aby gromadzić jak największą liczbę dostawców rozwiązań innowacyjnych i wzmacniać transfer technologii oraz wymiany wiedzy.
  • Baza ekspertów Mazovia EDIH – gdzie poznasz specjalizacje wszystkich partnerów projektu Mazovia EDIH, którzy oferują usługi.

 

PRZEJDŹ DO COMMUNITY PLATFORM MAZOVIA EDIH

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #EDIH

Czas realizacji projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025
Wartość projektu: 2,566,505.99 EUR
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1,566,505.99 EUR

 

 

Community Platform Mazovia EDIH jest częścią działań projektu Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza (w skrócie projektu Mazovia EDIH). Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.