Projekty w toku

Dyskobol

Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (Dyskobol).

czytaj więcej

EMERGE

Infrastruktura badawcza dla powstającej elektroniki drukowanej (EMERGE).

czytaj więcej

Eukines

Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji (Eukines).

czytaj więcej

ImDiag

Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych.

czytaj więcej

ImGen

Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT.

czytaj więcej

MIRPIC

Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (MIRPIC).

czytaj więcej

Włókniny antymikrobowe

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej.

czytaj więcej

NCN PRELUDIUM

Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym

czytaj więcej

Inkubator Innowacyjności 4.0

Rozwój platformy fotoniki scalonej na bazie azotku krzemu dla pasma widzialnego do zastosowań sensorycznych

czytaj więcej

POB FOTECH-2

Macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w układach interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonych.

czytaj więcej

POB FOTECH-2

Zaawansowane materiały i metody amplitudowo-fazowej, bezpikselowej modulacji światła w holografii generowanej komputerowo

czytaj więcej

POB FOTECH-1

Sterowane polem elektrycznym układy falowodowe w strukturach LC:PDMS

czytaj więcej

IDUB against COVID-19

Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmonowego

czytaj więcej

Grant wewnętrzny Politechniki Warszawskiej

Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego

czytaj więcej

POB BIOTECHMED-1

Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego (AUN) z wykorzystaniem modeli reologicznych

czytaj więcej

POB BIOTECHMED-1

HoLoC - holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip

czytaj więcej

POB BIOTECHMED-1

Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc

czytaj więcej

POB BIOTECHMED-1

Opracowanie innowacyjnej i uniwersalnej platformy wektorowej – adiuwantu w projektowaniu oraz produkcji szczepionek ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym

czytaj więcej

POB BIOTECHMED - 2_Start

NanoGAM: metoda badania struktury trójwymiarowej genomu, poprzez zastosowanie długich odczytów sekwencji DNA mikroskawków z utrwalonych jąder komórkowych

czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność nauki

Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy

czytaj więcej

INFRASTARt

Zwiększenie dostępności do infrastruktury i oferty Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH i Centrum Badawczego Labs/Warsaw w ramach Politechniki Warszawskiej.

czytaj więcej
Skip to content