Granty wewnętrzne

Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 1. M. Trzaskowski; „Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmowego”; 280 000 PLN; COVID 19,
 2. M. Drozd; „Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc”;  200 000 PLN;  BIOTECHMED-1,
 3. K. Różanowski; „Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego (AUN) z wykorzystaniem modeli reologicznych”; 200 000 PLN; BIOTECHMED-1,
 4. K. Tokarska; „HoLoC – Holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip”; 200 000 PLN; BIOTECHMED-1,
 5. T. Szczepińska; „NanoGAM: metoda badania struktury trójwymiarowej genomu, poprzez zastosowanie długich odczytów sekwencji DNA mikroskawków z utrwalonych jąder komórkowych”; 119 994 PLN; BIOTECHMED-2,
 6. T. Trzeciak; „Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo – jonowych –  elektrochemiczne  magazynowanie energii w erze post lithium”; 197 823,53 PLN; ENERGYTECH 1,
 7. E. Malinowska; „Badanie oddziaływań bioreceptorów wiążących wybrane modelowe markery nowotworowe”; 473 800 PLN;  POSTDOC PW edycja nr 1,
 8. R. B. Beck; „Technologia i charakteryzacja struktur MIS/MIM na potrzeby pamięci nieulotnych”; 400 200 PLN; POSTDOC PW edycja nr 1,
 9. M. Flont ; „Systemy Lab-on-a-chip do badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku fibroblastów związanych z rakiem (CAF) ”; 119 935 PLN; BIOTECHMED-3,
 10. P. Trzaskowska; „Polikatecholaminowe powłoki biozgodne na stali nierdzewnej”; 118 680 PLN; BIOTECHMED-3,
 11. A. Łękawa Raus; „Kontrola chiralności nanorurek węglowych w celu wytworzenia wysoce przewodzących i ultralekkich przewodników elektrycznych”; 249 987 PLN; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-3,
 12. M. Staniszewska; „Poszukiwanie i badanie substancji aktywnych wobec SARS-CoV-2 hamujących replikację wirusa oraz wyciszających niepożądaną odpowiedź immunologiczną ( terapia skojarzona)”; 465 290 PLN; POSTDOC PW edycja nr 2,
 13. R. B. Beck;  „Badanie niezawodności przyrządów półprzewodnikowych z perspektywy defektów materiałowych”; 403 650 PLN; POSTDOC PW edycja nr 2,
 14. J. Baran, A Duszczyk, K. Marchlewicz; Demonstratory dla medycyny; 100 000 PLN; MedTech-Athon – Inżynierowie dla medycyny

Projekty aparaturowe finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 1. E. Malinowska; „Zakup mikroskopu konfokalnego”; 1 599 000 PLN, 
 2. E. Malinowska; „Zakup reometru oscylacyjno-rotacyjnego z przystawką do sieciowania światłem UV wraz z oprzyrządowaniem, komputerem sterującym i oprogramowaniem”; 364 695 PLN,
 3. M. Staniszewska; „Zakup automatycznego czytnika do badania oddziaływań immunologicznych Eli Spot AID vSpot Spektrum”; 253 360 PLN.

Projekty finansowane przez RND

 1. J. Trzciński ; „Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego”; 7 300 PLN; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,
 2. J. Szałapak; „Badanie autorskich, recyklingowanych past do zastosowań w elektronice drukowanej na podłożach papierowych”; 49 980 PLN; AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA,
 3. Ł. Dybowska Sarapuk; „Badanie proliferacji komórek eukariotycznych stymulowanych przy użyciu podłoża grafenowego i stymulacji elektrycznej”; 30 240 PLN; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA