Kierownictwo CEZAMAT

 

MARIUSZ WIELEC

Dyrektor


22 182 12 17

prof. dr hab. inż.

ELŻBIETA MALINOWSKA

Zastępca Dyrektora


22 182 11 45

ALEKSANDRA MOŚCICKA-STUDZIŃSKA

Zastępca Dyrektora


22 182 13 68

Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

prof. dr hab. inż. Romuald Beck

romuald.beck@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 17

Pełnomocnik kwestora

Joanna Ryczkowska

joanna.ryczkowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 77

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Agnieszka Kurowska

agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 156

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Marchut Marek

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 170

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Matczak Michał

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 385

Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych

Ewa Kurowska

ewa.kurowska@pw.edu.pl

Dział Innowacji i Rozwoju

mgr Katarzyna Wilbik

kierownik działu

katarzyna.wilbik@pw.edu.pl

Ewa Kurowska

Główny specjalista ds. rozliczeń

ewa.kurowska@pw.edu.pl

mgr Michał Bonin

Główny specjalista ds. projektów

michal.bonin@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Mieszkowski

Główny specjalista ds. projektów

krzysztof.mieszkowski@pw.edu.pl

Ewa Szymańska

Specjalista ds. Projektów

ewa.szymanska@pw.edu.pl

Wioletta Liwińska

Specjalista ds. Analiz Technologii w Zakresie Biotechnologii

wioletta.liwinska@pw.edu.pl

Karol Miszta

Specjalista ds. Analiz Technologii w Zakresie Mikro/Nano-Elektroniki i Fotoniki

karol.miszta@pw.edu.pl

Ewa Dumania

Główny specjalista ds. projektów strategicznych

ewa.dumania@pw.edu.pl

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny zapewnia obsługę administracyjną Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).

Kierownik działu

mgr Joanna Otawska
Kierownik Działu Organizacyjnego

joanna.otawska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 73

Sekcja Zamówień Publicznych

Karolina Szabat
koordynator sekcji

karolina.szabat@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 48

Sekcja Utrzymania Czystości

Krystyna Zielińska
koordynator sekcji

krystyna.zielinska@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 84

Sekcja Ochrony Mienia

Centrum dowodzenia i monitoringu BMS

tel. 22 182 12 00

Sekcja IT

Tomasz Szczesny
koordynator sekcji

tomasz.szczesny@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 193

Sekcja Promocji i Marketingu

Katerina Szulecka
koordynator sekcji

katerina.szulecka@pw.edu.pl

tel. 500 314 809

Dział Techniczny

Dział Techniczny zapewnia zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej, prowadzenie prac konserwacyjnych oraz nadzór nad pracami serwisowymi.

Bajan Sławomir

Kierownik Działu Technicznego

slawomir.bajan@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 52

Andrych Grzegorz

Główny specjalista ds. wentylacji i klimatyzacji

grzegorz.andrych@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 89

Bolesta Jan

Specjalista ds. energetycznych

jan.bolesta@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 86

Domański Marcin

Główny specjalista ds. technicznych

marcin.domanski@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 57

Dziedzic Grzegorz

Główny specjalista ds. technicznych

grzegorz.dziedzic@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 58

Janiec Arkadiusz

Główny specjalista ds. automatyki

arkadiusz.janiec@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 88

Jędrzejewski Paweł

Technik

pawel.jedrzejewski@pw.edu.pl

Marchut Marek

Główny specjalista ds. administracji i eksploatacji budynków
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 70

Matczak Michał

Specjalista ds. BHP i ppoż.
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 85

Szulborski Mariusz

Specjalista ds. instalacji sanitarnych i wentylacji

mariusz.szulborski@pw.edu.pl

tel. 22 182 10 92

Dział Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki

dr hab. Profesor PW

Monika Staniszewska

Kierownik działu


+48 606 438 241

zobacz profil

dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek

Adiunkt badawczy


mgr inż.

Karina Rosłoniec

Młodszy badacz / pracownik laboratoryjny


mgr inż.

Joanna Baran

Młodszy badacz / pracownik laboratoryjny


dr n. med. inż. lek. med.

Aneta Borkowska

Pracownik naukowo-techniczny


dr

Michał Łaźniewski

Kierownik Pracowni Genomiki Strukturalnej


dr

Teresa Szczepińska

Adiunkt badawczy


mgr

Alina Mazurkiewicz

Pracownik administracyjny


Dział Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu

Kierownik działu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl

Dział Diagnostyki Medycznej

dr hab. inż. Profesor PW

Mariusz Pietrzak

Kierownik działu


22 182 10 74

22 182 11 39

zobacz profil

Dział Biotechnologii Medycznej

dr hab. inż. Profesor PW

Elżbieta Jastrzębska

Kierownik działu


22 182 13 72

22 234 72 53

zobacz profil

Dział Magazynowania i Konwersji Energii

Kierownik działu

dr inż. Michał Struzik

michal.struzik@pw.edu.pl

Dział Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS)

SEMINSYS prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w szeroko rozumianych obszarach elektroniki, fotoniki, sensorów i mikrosystemów MEMS/MOEMS, technologii terahercowej, energy harvesting oraz sieci rozproszonych IoT i IoE. Zobacz informacje o dziale

dr inż.

Piotr Wiśniewski

Kierownik działu

adiunkt badawczy


22 182 11 89

zobacz profil

dr inż.

Maciej Haras

adiunkt badawczy


22 182 13 82

dr inż.

Marcin Juchniewicz

adiunkt badawczy


22 182 11 51

mgr inż.

Maciej Filipiak

asystent badawczy


22 182 11 59

mgr inż.

Marcin Lelit


22 182 11 68

mgr inż.

Bartosz Michalak

asystent badawczy


22 182 11 71

mgr inż.

Marcin Myśliwiec

asystent badawczy


22 182 11 72

mgr inż.

Krystian Pavłov

asystent badawczy


22 182 11 74

mgr inż.

Mateusz Słowikowski

asystent badawczy


22 182 11 79

mgr inż.

Bartłomiej Stonio

asystent badawczy


22 182 11 80

Skip to content