Analizy porównawcze z wykorzystaniem hodowli trójwymiarowych (3D) i przepływowych

Oferowane przez nas usługi porównawcze obejmują:

  • prowadzenie hodowli komórkowych 3D (m.in. wielowarstwa komórkowa, sferoidy, agregaty) w mikrosystemach przepływowych oraz na płytkach wielodołkowych,
  • hodowlę komórkową, wizualizację komórek, badania żywotności i proliferacji oraz cytotoksyczności w warunkach statycznych i dynamicznych (przepływowych),
  • analizę porównawczą hodowli 2D i 3D oraz hodowli w mikro- i makroskali.

Słowa kluczowe: hodowle komórkowe 3D, mikrosystemy przepływowe, analiza w mikro- i makroskali

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content