Konferencja „Challenges and opportunities for electronic and photonic ecosystems resulting from the EU Chips Act”

Konferencja Challenges and opportunities for electronic and photonic ecosystems resulting from the EU Chips Act jest poświęcona działaniom, jakie podejmuje Europa na poziomie instytucjonalnym we współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami obszaru mikroelektroniki/nanoelektroniki, fotoniki oraz mikrosystemów – MOEMS w związku z dokumentem European Chip Act. Ten bezprecedensowy ruch stworzył nie tylko zupełnie nowe możliwości zwiększenia odtworzenia zdolności produkcyjnych mikroelektronicznych i fotonicznych elementów i układów półprzewodnikowych, ale jest skomplikowany i aby skutecznie się w nim odnaleźć – wymaga dyskusji roboczych i pełnego zrozumienia intencji i powodów dla których na szczeblu europejskim i narodowym podjęto takie, a nie inne decyzje.

Konferencja ma stworzyć unikatową możliwość usłyszenia z tzw. „pierwszych ust” informacji o zamierzeniach i sposobie realizacji w Europie tego ambitnego zadania (rewitalizacji i skutecznego wsparcia rozwoju na poziomie Europy oraz państw członkowskich badań i produkcji w zakresie mikroelektroniki i fotoniki), w szczególności przedyskutowania jak instytucje realizujące badania podstawowe oraz B+R, a także firmy produkcyjne mogą odnaleźć się w tej skomplikowanej konfiguracji projektów, inicjatyw i funduszy wspierających. Nie bez znaczenia jest też inicjatywa powołania klastra skupiającego instytucje aktywne na tym polu w Polsce.

Obszar dyskusji dotyczy także polityki krajowej w zakresie prowadzenia badań podstawowych oraz B+R oraz form i projektów wsparcia dla rodzimych polskich przedsiębiorstw działających w tym obszarze tematycznym. Wśród prezentacji zaplanowano wystąpienia urzędników KE wyższego szczebla odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie postanowień EU Chip Act, instytucji powołanych do jego wspierania  – KDT JU, projektów mających na celu lokalizację kompetencji oraz zaproponowanie optymalnego ich wykorzystania na szczeblu europejskim oraz przedstawicieli polskich władz zaangażowanych w realizację tego zadania na forum krajowym.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele polskich oraz europejskich ośrodków naukowo-badawczych oraz aktywnych na tym polu firm komercyjnych.

Kliknij aby zobaczyć agendę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.
Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/2jc9bRQ9sY

Patroni wydarzenia:

Skip to content