Warsztaty „Nauka – biznes: portfolio nowych technologii medycznych”

W dniu 29 czerwca 2023 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej odbędą się warsztaty organizowane przez Klaster Nowych Technologii Medycznych NTMED.

Celem warsztatów jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla biznesu, nauki oraz interesariuszy transferu technologii w obszarze medycyny i farmacji. Będzie to okazja do zapoznania się z technologiami opracowanymi przez grupy badawcze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Warszawskiej. Ponadto, Centrum Łukasiewicz zaprezentuje zakres swojej działalności w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Warsztaty będą także doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat obowiązków regulacyjnych związanych z rozwojem i komercjalizacją nowych technologii medycznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację on-line za pomocą formularza. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i wysłania ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa. Pierwszeństwo udziału mają reprezentanci Członków Klastra NTMED.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem ntmed.cezamat@pw.edu.pl.

Wydarzenie jest realizowane przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu „Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w programie Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa

Pobierz program wydarzenia – Agenda warsztatów NTMED

 

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Techonologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla społeczeństwa”.

 

Patronat honorowy:

 

Skip to content