Dr inż. Patrycja Baranowska (Sokołowska) otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2023

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są corocznie w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój polskiej nauki. 

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie w 2022 r. Jednym z laureatów została dr inż. Patrycja Baranowska (Sokołowska), adiunkt Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, za rozprawę zatytułowaną  „Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2.”

Praca była realizowana w ramach interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich TriBioChem prowadzonych wspólnie przez Instytut Nenckiego i Politechnikę Warszawską, a promotorami pracy byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka. (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń (Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytut Nenckiego).

Nagroda dla dr inż. Patrycji Baranowskiej została przyznana za innowacyjne opracowanie pierwszego w Polsce systemu Lab-on-a-chip do hodowli i analizy modelu wyspy trzustkowej.

Skip to content