Konferencja inaugurująca projekt Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

29 maja 2024

10 maja 2024 w Radomiu odbyła się konferencja inaugurująca projekt Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji “Mazovian StartUPolis”.

 

Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji “Mazovian StartUPolis” jest organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Sieć Badawcza Łukasiewicz i ma na celu stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju firm w kluczowych sektorach regionu. Projekt obejmuje sześciocykliczny program inkubacji dla startupów, oferując im wsparcie w budowaniu skalowalnych i rentownych modeli biznesowych.

Oficjalnie konferencję otworzył i powitał przybyłych gości dr Adam Duszyk, Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Konferencję moderowali dr Marzena Walasik i dr Andrzej Stępnikowski, a głos zabrali:

  • dr hab. inż. Andrzej Zbrowski, Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych,
  • Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Karolina Kazimierczak – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Startupów PARP,
  • Agnieszka Stolarczyk, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Łukasz Molenda, Z-ca Prezydenta Miasta Radomia.

Prelegencji podkreślali unikatowy charakter Platformy Startowej „Mazovian StartUPolis” uruchomionej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej  – po raz pierwszy na Mazowszu! Odczytano także list gratulacyjny z Komisji Europejskiej.

Założenia projektu Platformy Startowej Centralny Akcelerator Innowacji “Mazovian StartUPolis” przedstawili dr Marzena Walasik i dr Andrzej Stępnikowski z Łukasiewicz-ITEE (Lider). Konsorcjum, reprezentowane przez prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego (Rektora Uniwersytetu Radomskiego), prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego (Prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej), Mariusza Wieleca (Dyrektora CEZAMAT Politechniki Warszawskiej) oraz Magdalenę Jabłońską (CEO Start Smart CEE), wskazało miejsce i rolę swoich instytucji jako partnerów projektu Mazovian StartUPolis.

W drugiej części konferencji odbyła się prezentacja “Success Stories”, czyli rynkowe sukcesy startupów, takich jak Magly Sp. z o.o.CODEJET sp. z o.o. i Binderless.

Proces inkubacji w Platformie został zaprezentowany przez Magdalenę Jabłońską, CEO Start Smart CEE, oraz Michała Boniego z Politechniki Warszawskiej.

 

Na koniec  zostały przedstawione działania związane z rekrutacją do projektu i synergią realizowanych przedsięwzięć przez dr Ewę Ferensztajn-Galardos, Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego oraz dra Andrzeja Stępnikowskiego, Łukasiewicz ITEE.

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją i sesją pytań.

Dodatkowe informacje:

  • Strona internetowa projektu: www.startupolis.eu

Kontakt: [startupolis@itee.lukasiewicz.gov.pl]

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mazovian StartUPolis”!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: https://www.fepw.gov.pl/

# FunduszeEuropejskiedlaPolskiWschodniej  #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Skip to content