Naukowcy z CEZAMAT wsparciem w walce z Covid-19

10 grudnia 2020

W ramach konkursy „Szybka Ścieżka 5_2020”, naukowcy z CEZAMAT PW dostali dofinansowanie na realizację projektu badawczego o nazwie ImGen, który będzie dużym wsparciem przy diagnostyce Covid-19.

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej medycznej technologii szybkiego wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach biologicznych z wykorzystaniem biosensorów elektrochemicznych. Projekt jest reakcją na pilną potrzebę epidemiologiczną, a mianowicie potrzeba szybkiego i budżetowego testowania potencjalnie zakażonych osób. Projekt przewiduję konstrukcję urządzenia diagnostycznego, które pozwoli na uzyskanie rzetelnego i natychmiastowego wyniku testu.

Obecnie stosowane urządzenia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości pomiarów oraz nie służą do uzyskania natychmiastowego wyniku. Projekt ImGen ma na celu zapełnienie luki w systemie testowania przy pomocy jednego uniwersalnego urządzenia, które pozwoli na wykrywanie białka wirusa, przeciwciał oraz sekwencji genetycznych wirusa. Przy pomocy jednego czytnika jesteśmy w stanie wykonać trzy rodzaje testów, co potwierdza innowacyjność i uniwersalność urządzenia.

Jednym z atutów projektu jest również to, że do przeprowadzenia testów nie jest potrzebna wyspecjalizowana kadra do obsługi urządzenia oraz laboratorium o dużej powierzchni. Dzięki miniaturyzacji całego procesu, urządzenie do badań jest małych rozmiarów i jest w pełni mobilne, co pozwala naładować go nawet w samochodzie, np. karetce.

Przeprowadzone prace umożliwią opracowanie w pełni funkcjonującego urządzania do szybkiej i mobilnej diagnostyki. Dzięki opracowanej technologii powstanie system diagnostyczny w postaci:

  • mikroelektronicznego czytnika, który będzie wykorzystywany przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach pozalaboratoryjnych,
  •  jednorazowych kaset diagnostycznych służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 za pomocą oznaczeń antygenów i przeciwciał,
  • jednorazowych kaset diagnostycznych służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 za pomocą reakcji PCR w warunkach izotermicznych i genosensorów,
  • systemu zarządzania danymi pomiarowymi z infrastrukturą towarzyszącą.

W dalszej perspektywie opracowywana technologia będzie mogła być zastosowana w systemach autokontroli stanu zdrowia przez pacjentów.

Więcej informacji tutaj. 

Skip to content