Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych

16 czerwca 2020

Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych, które pozwalają magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych

Nasi pracownicy: mgr inż. Tomasz Trzeciak i prof. dr hab. inż. Marek Marcinek opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries” w czasopiśmie Solid State Ionics (IF=2,886).

Artykuł dotyczy nowej metody otrzymywania nowoczesnych materiałów katodowych stosowanych w ogniwach litowo-jonowych o zredukowanej zawartości kobaltu. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji ważnych komponentów ogniw Li-ion oraz poprawy właściwości ogniw, w których taki materiał katodowy byłby zastosowany. Celem jest opracowanie ogniw o krótszym czasie ładowania i większej pojemności, co przełoży się na przykład na większy zasięg samochodów elektrycznych.

W artykule opisane jest zastosowanie różnych prekursorów za pomocą których do materiału katodowego z użyciem opatentowanej przez zespół metody mokrej impregnacji wprowadzany jest lit. Zastosowanie tej nowej metody pozwala na otrzymywanie materiałów katodowych o cechach podobnych to otrzymywanych tradycyjnymi metodami (reakcja w fazie stałej) ale o wyraźnie lepszych właściwościach elektrochemicznych. Jest to również metoda znacznie mniej energochłonna i czasochłonna, gdyż pozwala pominąć stosowany w konwencjonalnych metodach etap mielenia. Co za tym idzie opisana metoda może umożliwić produkcję aktywnych materiałów katodowych o bardzo niskim poziomie emisji CO2 .

Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2020.115273

 

M. Zybert, H. Ronduda, A. Szczęsna, T. Trzeciak, A. Ostrowski, E. Żero, W. Wieczorek, W. Raróg-Pilecka, M. Marcinek, Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries, Solid State Ionics 348 (2020) 115273

Skip to content