Nowa publikacja dr hab. inż. Agnieszki Łękawy-Raus

22 marca 2024

Publikacja ukazała się w „International Journal of Adhesion and Adhesives”.

Autorzy artykułu skupili się na zmianie właściwości żywicy fenolowo-formaldehydowej, która po zmodyfikowaniu nanopłytkami grafenowymi miałaby właściwości elektroprzewodzące, a jednocześnie mogłaby wciąż służyć do produkcji płyt drewnopochodnych OSB czy MDF.

Żywice zostały wzbogacone różnymi ilościami grafenu, a następnie przetestowano je pod kątem lepkości, czasu żelowania, stabilności termicznej oraz przeprowadzono pomiary przewodności elektrycznej. W rezultacie stworzono prototyp elektroprzewodzącej płyty wiórowej.

Interesujące jest to, że panele osiągnęły przewodność 320 Ω · m, co wskazuje na ich potencjalne zastosowanie jako grzejniki rezystancyjne lub inne urządzenia w obszarze Internetu rzeczy (IoT). Jednocześnie panele wzbogacone nanopłytkami grafenowymi wykazały emisję formaldehydu znacznie poniżej progu określonego przez normy i wykazały właściwości mechaniczne, które w większości przypadków spełniały kryteria zastosowania w meblarstwie i projektowaniu wnętrz.

Damian Łukawski, Patrycja Hochmańska-Kaniewska, Wojciech Bałęczny, Anna Martin, Dominika Janiszewska-Latterini, Agnieszka Lekawa-Raus, Phenol-formaldehyde resin enriched with graphene nanoplatelets as an electroconductive adhesive for wood composites, “International Journal of Adhesion and Adhesives”, 2024, 103678, https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2024.103678

Obrazy SEM żywicy fenolowo-formaldehydowej z nanopłytkami grafenu

Skip to content