dr inż. Maciej Trzaskowski

Adiunkt badawczy

Biografia

W 2012 r. ukończył studia na specjalności Mikrobioanalityka na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (indywidualny tok studiów). Następnie był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W październiku 2018 r. obronił pracę doktorską pt. „Układy mikroprzepływowe wykorzystujące zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego w systemach detekcji biologicznej”. W CEZAMAT PW pracuje od 2017 r, od 2019 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczego. W pracy naukowej zajmuje się systemami diagnostyki medycznej, szczególnie w detekcji patogenów. Pozostałe zainteresowania badawcze to synteza i modyfikacja biomateriałów z wykorzystaniem grafenu i jego pochodnych oraz mikroskopia elektronowa.

Obszary badań

  • Systemy detekcji patogenów i diagnostyki chorób
  • Powierzchniowy rezonans plazmonowy
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa

Wybrane publikacje

  • J. Sikorski, N. Obarski, M. Trzaskowski, M. Matczuk, Simple Ultraviolet-Visible Spectroscopy-Based Assay for Fast Evaluation of Magnetic Nanoparticle Selectivity Changes After Doping, Applied Spectroscopy, 2021, https://doi.org/10.1177/00037028211028669.
  • A. Zuchowska, B. Dabrowski, E. Jastrzebska, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, A. Malolepszy, L. Stobinski, M. Trzaskowski, Z. Brzozka, Cytotoxic properties of graphene derivatives depending on origin and type of cell line, Journal of Materials Research, 35, 18, 2385-2395, 2020.
  • P. A. Trzaskowska, A. Poniatowska, M. Trzaskowski, J. Latocha, P. Ozga, R. Major, T. Ciach, Lecithin suspensions for electrophoretic deposition on stainless steel coatings, Materials Science and Engineering C, v93, 2018, 134-144.
  • M. Trzaskowski, A. Napiórkowska, E. Augustynowicz-Kopeć, T. Ciach, Detection of tuberculosis in patients with the use of portable SPR device, Sensors and Actuators B: Chemical, 260, 2018, 786-792.
  • M. Trzaskowski, L. Mizak, R. Gryko, T. Ciach: SPR system for on-site detection of biological warfare, Current Analytical Chemistry, 13(2), 2017, 144-149.
  • B. Butruk, M. Trzaskowski, T. Ciach: Fabrication of biocompatible hydrogel coatings for implantable medical devices using Fenton-type reaction, Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 32 (6), 2012, 1601-1609.
Skip to content