dr Teresa Szczepińska

adiunkt badawczy
kierownik pracowni Genomiki Strukturalnej/div>

Wykształcenie

Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - 2007-2012 Doktorat z nauk biologicznych w zakresie biologii - bioinformatyki.

Studia magisterskie na Vrije Universiteit w Amsterdamie - 2007 r. Magisterium z bioinformatyki.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim 2002-2006 Licencjat z biotechnologii w specjalności biologia molekularna.

Przebieg pracy naukowej

 • 2020-07 - obecnie - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej. Postdoc w grupie prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2018-10 - 2020-09 - Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postodc, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, grupa prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2019-02 - 2019-06 - Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Berlin, Niemcy. Staż w grupie prof. Any Pombo.
 • 2017-08 - 2018-08 - Urlop rodzicielski
 • 2015-10- 2017-08 - Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski. Postodc, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, grupa prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2015-02 - 2016-01 - Urlop rodzicielski.
 • 2012-10 - 2015-01 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Postdoc, Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej, grupa prof. Andrzeja Dziembowskiego.
 • 2007-10 - 2012-09 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk. Doktorantka, Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej, grupa prof. Krzysztofa Pawłowskiego.
 • 2011-01 - 2011-03 Univeristy of Texas Medical Branch, Galveston, USA. Staż doktorski w grupie prof. Małgorzaty Rowickiej-Kudlickiej.
 • 2009-02 - Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja. Staż doktorski, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, grupa prof. Rolfa Ohlssona.

Obszary Badań

Bioinformatyka. Struktura trójwymiarowa genomu.

Wybrane publikacje

 • ’Intermingling of chromosome territories’ Szczepinska T, Rusek AM, Plewczynski DM, Genes, Chromosomes & Cancer (GCC) special issue on ’The 3D Nuclear Architecture of the Genome’. 2019 Jul;58(7):500-506
 • ’The structural variability of the influenza A hemagglutinin receptor-binding site.’ Lazniewski M,Dawson WK, Szczepinska T, Plewczynski DM. Brief Funct Genomics. 2017 Dec 13.
 • ’3DFlu: database of sequence and structural variability of the influenza hemagglutinin at populaion scale.’ Mazzocco G, Lazniewski M, Migdał P, Szczepińska T, Radomski JP, Plewczynski DM. Database (Oxford). 2016 Oct 2;2016
 • ’DIS3 shapes the RNA polymerase II transcriptome in humans by degrading a variety of unwanted transcripts’ Szczepinska T, Kalisiak K, Tomecki R, Labno A, Borowski LS, Adamska D, Kosinska J, Dziembowski A Genome Res. 2015 Nov;25(11):1622-33.
 • ’Probabilistic approach to predict substrate specificity of methyltransferases’ Szczepinska T, Kutner J, Kopczynski M, Pawlowski K, Kudlicki A, Dziembowski A, Ginalski K, Rowicka M PLoS Comput Biol. 2014 Mar 20;10(3)
 • ’Genomic positions of co-expressed genes: Echoes of chromosome organisation in gene expression data.’ Szczepinska T, Pawlowski K BMC Res Notes. 2013 Jun 13;6:229
 • ’Novel higher-order epigenetic regulation of the Bdnf gene upon seizures.’ Walczak A, Szczepankiewicz AA, Ruszczycki B, Magalska A, Zamlynska K, Dzwonek J, Wilczek E, Zybura-Broda K, Rylski M, Malinowska M, Dabrowski M, Szczepinska T, Pawlowski K, Pyskaty M, Wlodarczyk J, Szczerbal I, Switonski M, Cremer M, Wilczynski GM. J Neurosci. 2013 Feb 6;33(6)
 • ’A novel protein kinase-like domain in a selenoprotein, widespread in the tree of life.’ Dudkiewicz M, Szczepinska T, Grynberg M, Pawlowski K. PLoS One. 2012;7(2):e32138. Epub 2012 Feb 16.
 • ’A widespread peroxiredoxin-like domain present in tumor suppression- and progression-implicated proteins.’, Pawlowski K, Muszewska A, Lenart A, Szczepinska T, Godzik A, Grynberg M. BMC Genomics.

Patenty / inne osiągnięcia

 • 2020 - grant IDUB BIOTECHMED-2 Start Politechnika Warszawska
 • 2018 - grant NCN MINIATURA-2
 • 2017 - Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla Zespołu Naukowego z Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie: prof. dr. hab. Andrzej Dziembowski, dr. Hab. Rafał Tomecki, dr Anna Łabno, dr Katarzyna Kalisiak, dr Teresa Szczepińska, lek. med. Tomasz Kuliński za cykl prac pt. „Rola rybonukleaz w regulacji degradacji, obróbki kontroli jakości RNA w jądrze i cytoplazmie komórek ludzkich”.
 • 2016 - DSM, grant Centrum Nowych Technologii
 • 2015 - Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą publikację 2015 roku w dziedzinie genetyki człowieka
Skip to content