Biomedyczne systemy przepływowe i inżynieria komórkowa

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia biomedycznych systemów przepływowych i inżynierii komórkowej zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie opracowywania mikrosystemów przeznaczonych do hodowli i analizy komórek w warunkach mikroprzepływu. Zaplecze technologiczne pracowni umożliwia przeprowadzenie kompleksowej procedury wytwarzania mikrourządzeń o szerokich zastosowaniach w inżynierii komórkowej i badaniach przedklinicznych. Zakres realizowanych w pracowni prac badawczych dotyczy prowadzenia zaawansowanych dwu- i trójwymiarowych hodowli komórkowych: monowarstw komórkowych, agregatów, sferoidów, układów wielowarstwowych i hydrożelowych, a także hodowli komórek na rusztowaniach nanowłóknistych. Celem działań podejmowanych w pracowni jest m.in.: 

 • modelowanie tkanek i narządów w mikroskali, z wykorzystaniem warunków mikroprzepływu (opracowywanie mikrosystemów typu: cancer-on-a-chip, organ-on-a-chip, body-on-a-chip);
 • badanie procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych, a także innych procesów związanych z onkogenezą, metastazą i metabolizmem komórek nowotworowych;
 • prowadzenie badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku innych typów komórek;
 • analiza komunikacji międzynarządowej w modelowych warunkach fizjologicznych i  patologicznych.

W skład pracowni wchodzą:

 • Laboratorium technologiczne, obejmującej aparaturę przeznaczoną do projektowania, wytwarzania oraz modyfikowania systemów przepływowych;
 • Laboratorium hodowli komórek, przeznaczonego do prowadzenia hodowli komórek ssaczych (prawidłowych i nowotworowych) w warunkach in vitro (BSL2);
 • Laboratorium analiz komórkowych i molekularnych, w którym prowadzone są prace nad izolacją i analizą materiału genetycznego (m.in. badania zmian ekspresji genów i mutacji) oraz badania z wykorzystaniem cytometrii przepływowej (analiza cyklu komórkowego, typu śmierci komórkowej, ocena immunofenotypu). 

Pracownia biomedycznych systemów przepływowych i inżynierii komórkowej CEZAMAT PW realizuje badania we współpracy z licznymi ośrodkami krajowymi (UJ, SGGW, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Narodowy Instytut Leków, Wydział Chemiczny PW) i zagranicznymi (EPFL), w ramach kilku projektów badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach wewnętrznego programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. 

Aparatura

 1. Niskociśnieniowy system plazmowy Diener Atto
 2. Drukarka 3D Pr110-385 4K Series 
 3. Mikroskop konfokalny Zeiss Axio Observer 7 z LSM 900 oraz detektorem Airyscan 2
 4. Mikroskop odwrócony EVOS XL Core Imaging System
 5. Cytometr przepływowy Beckman-Coulter CytoFlex
 6. Komora laminarna PCR z pionowym przepływem powietrza PCR1000, Alpina
 7. Termocykler RT-PCR CFX Opus 96 Biorad
 8. Wirówka MPW 352R z zestawem rotorów
 9. Pompa perystaltyczna Ismatec Reglo ICC
 10. Pompa perystaltyczna Lead Fluid BT100L
 11. Miniwirówka Steinberg SBS-LZ-300D
 12. Suszarka laboratoryjna Binder
 13. Komora laminarna Telstar BiOptima 5
 14. Inkubator CO2 PHCBI 
 15. Inkubator CO2/O2 N-Biotek NB 203 XL (tri-gas) 
 16. Drobny sprzęt tj. mieszadło magnetyczne z płytą grzejną, eksykator próżniowy Kartell, waga techniczna Compass CX1201, waga analityczna, łaźnia wodna)

Pracownicy

Skip to content