Zespół Mikro-generatorów Energii

Opis

rzemysł półprzewodnikowy kształtowany jest obecnie w dużej mierze potrzebami Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things IoT). Od 2010 roku obserwujemy bezprecedensowy wzrost rynku IoT. Obecnie na każdego człowieka na Ziemi przypada, aż 7 urządzeń IoT. Zaskakującym jest fakt, że wzrost rynku IoT mógłby być jeszcze szybszy jest hamowany przez brak alternatywy dla baterii/przewodów. Każde urządzenie wymaga zasilania, przy tak ogromnej ilości urządzeń rzetelny serwis/wymiana baterii jest bardzo trudna, zasilanie przewodami jest kosztowne i utrudnia modyfikacje instalacji. Ponadto ludzkość boryka się z globalnymi wyzwaniami: (i) stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię, (ii) wzrostem temperatury i stężenia CO2 w atmosferze, stawiając wszelkie innowacje w dziedzinie alternatywnego zasilania jako strategiczne. Zespół koncentruje się na opracowywaniu nowych technik produkcji energii ze strat (np. ciepło, drgania, ruch) lub rozproszonych źródeł energii (np. światło). Pomimo tego, że energia wyprodukowana z takich źródeł jest bardzo niewielka, to w wielu przypadkach wystarczająca do całkowitego pokrycia potrzeb energetycznych węzłów IoT, zużywających ~100uJ/cykl.

Wspólną cechą produkcji energii ze strat jest mała moc wyjściowa generatorów. W celu jej zwiększenia opracowana została metoda impulsowej pracy termo-generatora prowadząca do 2,5-krotnej poprawy względem konwencjonalnej pracy. Współczesna termoelektryka używa materiałów drogich, toksycznych i niekompatybilnych przemysłowo – skutkując niepopularnością. Ratunkiem może być krzem, jednak ma on za dużą przewodność cieplną. Redukcja przewodności termicznej realizowana poprzez użycie cienkich warstw lub/i kryształów fononowych. Prowadzone są prace budowy termo-generatora wykorzystującego cienki krzem oraz platformy umożliwiającej charakteryzację termiczną materiałów 2D.  Ponadto prowadzone są prace wymierzone w budowę innowacyjnych konwerterów rozproszonych źródeł energii. Takie źródła występują wszędzie na Ziemi, a generator może produkować energię bez względu na miejsce instalacji.

Oferowane usługi

  1. Produkcja cienkich membran krzemowych, produkcja nanodrutów krzemowych, struktury na podłożach SOI, pomiary mocy w skali mikro i nano, charakteryzacja termiczna i mechaniczna nanostruktur
Skip to content