Pracownia Biologii i Diagnostyki Molekularnej Patogenów

Opis badań prowadzonych w pracowni

Prowadzenie badań w zakresie: mikrobiologii, biologii molekularnej patogenów, immunologii i immunoterapii. Poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych w chorobach infekcyjnych. W szczególności, aktywność badawcza koncentruje się na:

 • Opracowaniu uniwersalnej platformy z użyciem niereplikujących adenowirusów, jako uniwersalnych oraz wysoce immunogennych wektorów – adiuwantów w połączeniu z wyselekcjonowanymi epitopami CoV-19 (czynnika etiologicznego SARS-COVID-19). Założenia badawcze mają charakter aplikacyjny i przyczynią się do konstrukcji oraz szybkiego testowania szczepionek ochronnych przeciwko COVID-19 i in. chorobom wirusowym. Badania realizowane w ramach współpracy z ośrodkami krajowymi (NIZP-PZH, UJ) i zagranicznymi (Uniwersytet w Padwie, Włochy). Poznanie patogenezy COVID19 przy użyciu modeli badawczych 2D i 3D w ramach współpracy interdyscyplinarnej. 
 • Opracowaniu nowych i efektywnych metod immunoterapii w leczeniu pacjentów z nowotworami (np. międzybłoniakiem opłucnej, czerniakiem) z wykorzystaniem terapii łączonej tj. wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand – czynnik stymulujący aktywację limfocytów T oraz anti-PD1 (inhibitor immunologicznego punktu kontroli PD-1). Badania dotyczące indukcji specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Poznanie mechanizmu działania terapii łączonej i biologii nowotworu oraz opracowanie nowej i efektywnej metody leczenia pacjentów z nowotworami (Projekt Sonatina, kierownik dr Łukasz Kuryk NIZP-PZH). Projekt realizowany we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w Padwie i Graz (Austria). 
 • Poszukiwaniu antymikotyków skutecznych w leczeniu pacjentów z zakażeniami grzybiczymi. Współpraca interdyscyplinarna z ośrodkami krajowymi (ICHO PAN, Wch PW) i zagranicznymi (Uniwersytet w Guanajuato, Tybindze).
 • Wyznaczeniu aktywności przeciwgrzybiczej włóknin mających zastosowanie w obszarze ochrony sanitarnej i medycznej w projekcie współfinansowanym przez NCBiR (Konkurs Szybka ścieżka – Koronawirusy).
 • Badaniu interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny grzybiczej Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) w ramach współpracy międzynarodowej z zespołem prof. Karla Kuchlera z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (MUW). Podejście aplikacyjne wiążące się z opracowaniem strategii immunoterapeutycznej i przeciwgrzybiczej – kalcyneuryna cel dla pochodnej proksyfilinowej. (OPUS 22 NCN)
 • Działalność dydaktyczna: realizacja prac dyplomowych, studenci uczestniczą w badaniach projektowych (NCN, NCBiR).

Aparatura

 1. Cytometr przepływowy FACSLyric Flow Cytometer – BD Biosciences – analiza jakościowa i ilościowa właściwości fizycznych i biologicznych komórek oraz ich komponentów 
 2. Czytnik ELISpot AID vSpot Spectrum – analiza immunoenzymatyczna, np. wydzielania białek przez pojedyncze komórki
 3. Automatyczny  System  ddPCR (digital droplet PCR) – QX200 AutoDG IVD – urządzenia do generowania i analizy kropel, płynna biopsja
 4. Komory laminarne CleanAir by Baker (BioVanguard), Alpina Bio130 – zapewniają aseptyczne warunki do pracy laboratoryjnej
 5. Termocykler PCR T100 – powielanie genów i pozyskiwanie konstrukcji genetycznych
 6. CFX96 Real Time System – analiza materiału genetycznego w czasie rzeczywistym
 7. Azure 600 Imaging system – system dokumentacji żeli DNA, RNA i białkowych wraz z osprzętem do elektroforezy poziomej i pionowej
 8. Inkubator z wytrząsaniem New Brunswick Innova 40R – hodowla mikroorganizmów w różnych objętościach medium wzrostowego, w warunkach wytrząsania i chłodzenia
 9. Wirówka z chłodzeniem Eppendorf 5910E
 10. Inkubatory laboratoryjne CO2 ze sterylizacją termiczną MCO – 170AICD (PHCBI) – stabilne warunki dla wzrostu hodowli tkankowych
 11. Autoklawy laboratoryjne MLS-3751L (PHCBI) do sterylizacji parowej sprzętu laboratoryjnego
 12. Autoklaw MLS-3751L (PHCBI) do inaktywacji termicznej odpadów mikrobiologicznych
 13. Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C) PHCBI – długotrwałe przechowywanie banku komórek prokariotycznych i eukariotycznych
 14. Zamrażarka kriogeniczna (-150°C) PHCBI – długotrwała krioprezerwacja komórek eukariotycznych w ultra niskich temperaturach
 15. Szafa niskotemperaturowa BioMedical Freezer (SANYO) – długotrwałe przechowywanie odczynników, izolatów komórkowych
 16. Chłodziarki laboratoryjne (SANYO) – przechowywanie odczynników, podłoży hodowlanych, krwi i preparatów krwiopochodnych
 17. Komory do pracy z kwasami nukleinowymi ISOCIDE ESCO – do pracy z DNA i RNA, wyposażone w systemy dekontaminacji i filtrowania powietrza
 18. Suszarka laboratoryjna MIR-H163 (PHCBI) – zapewnia procesy suszenia i sterylizacji szkła
 19. TECAN SPARK INSTRUMENT (model SPARK) – czytnik mikropłytek wraz z automatyczną płuczką płytek ELISA HYDROFLEX
 20. Mikroskop odwrócony Leica DMIL – dedykowany do obserwacji preparatów biologicznych i medycznych w świetle przechodzącym w polu jasnym i kontraście fazowym
 21. Zmywarka laboratoryjna z funkcją dezynfekcji termicznej (Miele Professional) – zapewnia mycie i dezynfekcję szkła laboratoryjnego
 22. Drobny sprzęt laboratoryjny: 
  • Termoblok QBD1 Grant
  • Pompki pipetowe automatyczne i manualne (Eppendorf)
  • Pipiety automatyczne jedno- i wielokanałowe (Eppendorf Research plus) wraz z statywami karuzelowymi
  • Wytrząsarka Vortex
  • Waga (udźwig 5200 g)
  • Waga Semi-mikro (udźwig 82 g)
  • Płyta ceramiczna grzejna z mieszadłem
  • pH-metr

Projekty realizowane w pracowni

 1. Opracowane innowacyjnej uniwersalnej platformy wektorowej -adiuwantu w projektowaniu oraz produkcji szczepionek ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Kierownik Projektu: dr hab. prof. PW Monika Staniszewska, okres realizacji: 2020-2022.
 2. Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej. NCBiR Szybka ścieżka – Koronawirusy 5/1.1.1/2020. Lider zadań w Etapie 4 projektu: dr hab. prof. PW Monika Staniszewska, okres realizacji: 2020-2022.
 3. Inactivation of SARS-CoV-2 viruses using UV-C radiation from the surface of air filters.” IDUB against COVID. Kierwonik Projektu dr Piotr Sobótka. Koordynator badań biologicznych: dr hab. prof. PW Monika Staniszewska, okres realizacji 2020-2022.
 4. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku kontrolnego anty-PD-1. Kierownik projektu dr Łukasz Kuryk. Koordynator badań prowadzonych w Pracowni CEZAMAT: dr hab. prof. PW Monika Staniszewska, okres realizacji: 2019-2022.
 5. Funkcja komórek tucznych w kontroli wrodzonej odporności immunologicznej przeciwko Candida – OPUS 22 – NZ6 – Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt. Kierownik projektu: dr hab. prof. PW Monika Staniszewska. 

Pracownicy

Skip to content