Politechnika Warszawska członkiem projektu ICOS

22 lipca 2022

Politechnika Warszawska uzyskała dofinansowanie w projekcie ICOS.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, jako jedyna polska jednostka otrzymała dofinansowanie i znalazła się w międzynarodowym gronie 24 instytucji (w tym m. in. IMEC, CEA, Fraunhofer, TYNDALL, ST Microelectronics, Bosch), które będą pracować nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej w dziedzinie rozwoju technologii półprzewodnikowych.

Projekt ICOS (International Cooperation On Semiconductors) dotyczy wsparcia w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie półprzewodników (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38). Jego głównym celem jest wsparcie Komisji Europejskiej w jej wysiłkach na rzecz przywrócenia globalnej pozycji Europy w łańcuchu wartości w obszarze półprzewodników zgodnie z europejską ustawą o chipach (European Chips Act), poprzez identyfikację tematów, w których współpraca badawcza z wiodącymi krajami zajmującymi się półprzewodnikami może być korzystna dla rozwoju przemysłu europejskiego.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona dogłębna analiza w zakresie:

  1. a) łańcuchów wartości w zakresie technologii półprzewodnikowych na potrzeby mikroelektroniki oraz fotoniki,
  2. b) mocnych i słabych stron europejskiego przemysłu,
  3. c) obiecujących technologii nowej generacji i wyłaniających się (tzw. Emerging Technologies).

ICOS ma być bodźcem do radykalnego rozszerzenia współpracy w dziedzinie półprzewodników w ramach Europy, ale także – z innymi wiodącymi krajami, takimi jak np.: USA, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Chiny, które mogłyby wzmocnić pozycję Europy, uwzględniając jednocześnie zgodność takiego działania z europejską polityką zrównoważonego rozwoju, uczciwego handlu i praw człowieka.

W wyniku realizacji projektu ma powstać zestaw zaleceń dla Komisji Europejskiej definiujących wspólne inicjatywy badawcze w ramach priorytetowych tematów w Europie i z wybranymi wiodącymi krajami na świecie oraz oferować wsparcie w ich wdrażaniu, w oparciu o dobrze udokumentowaną analizę łańcuchów wartości i obopólne korzyści z potencjalnej współpracy.

Skip to content