Projekt dr hab. inż. Agnieszki Łękawy-Raus nagrodzony w ramach konkursu POSTDOC PW V

11 grudnia 2023

W ramach konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 25 wniosków.

„Modelowanie procesu syntezy nanorurek węglowych” to tytuł projektu dr hab. inż. Agnieszki Łękawy-Raus z Działu Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Wartość przyznanego finansowania to 557 750,00 zł.

Projekt ma na celu rozpoznanie i przetestowanie możliwych metod zwiększenia efektywności badań nad syntezą nanorurek węglowych, która pozwoliłaby osiągnąć kontrolę nad właściwościami elektronicznymi nanorurek. Nanorurki węglowe to nanoskopowe rurki o ściankach zbudowanych z heksagonalnej sieci atomów węgla. Orientacja przestrzenna sieci atomów węgla wzdłuż osi nanorurki, czyli chiralność oraz średnica tych struktur to kluczowe parametry decydujące o wielkości przerwy energetycznej poszczególnych nanorurek. Pełna kontrola tego parametrów miałaby przełomowe znaczenie dla nowoczesnej elektroniki i elektrotechniki. Jednak pomimo szeroko zakrojonych badań prowadzonych w wielu czołowych ośrodkach na świecie, wciąż nie udało się opracować procesów syntezy, które pozwoliłyby na pełną kontrolę struktury atomowej uzyskiwanych nanorurek.

Aby uzyskać większy wgląd w naturę procesów odpowiedzialnych za powstawanie konkretnych chiralności nanorurek, a przez to znacząco zwiększyć efektywność prowadzonych badań chciałabym przyjrzeć się i przetestować różne metody modelowania, które mogą pomóc w zrozumieniu procesu syntezy. Modelowanym procesem będzie syntezą nanorurek metodą FC-CVD (ang. floating catalyst chemical vapour deposition) prowadzoną w dedykowanym reaktorze FC-CVD zainstalowanym w Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT, PW.

Konkurs POSTDOC PW jest realizowany w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem programu jest wzmocnienie potencjału badawczego uczelni poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

 

Źródło: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-POSTDOC-V

 

 

Skip to content