Projekt dr. inż. Mateusza Słowikowskiego otrzymał finansowanie w XIV edycji konkursu Programu LIDER

5 grudnia 2023

Projekt zatytułowano „Platforma prototypowania fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu”, a kwota przyznanych środków to 1 794 821,25 zł.

Fotoniczne układy scalone (PIC) to planarne systemy optoelektroniczne integrujące na wspólnym podłożu wiele elementów fotonicznych. PICs charakteryzują się kilkoma istotnymi zaletami w porównaniu do swoich odpowiedników zbudowanych z elementów dyskretnych takimi jak: niewielkie rozmiary, wysoka niezawodność, wysoka odporność mechaniczna, stabilność parametrów pracy, odporność na wibracje, możliwość stabilizacji temperatury, niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz niski koszt jednostkowy przy produkcji masowej. Obecnie, zastosowania fotonicznych układów scalonych można podzielić na cztery główne obszary: telekomunikacja i transmisja danych, układy czujnikowe i Internet Rzeczy, motoryzacja i lotnictwo oraz biomedycyna.

Celem projektu jest przygotowanie usługi prototypowania fotonicznych układów scalonych w platformie materiałowej azotku krzemu na zakres widzialny widma elektromagnetycznego. W ramach dotychczasowych prac w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej opracowano następujące podstawowe bloki funkcjonalne: falowody, sprzęgacze MMI, multipleksery AWG, rezonatory pierścieniowe, interferometry Macha-Zehndera, sprzęgacze siatkowe i połączenia z elementami mikroprzepływowymi. W projekcie planowane jest dodatkowe uzupełnienie biblioteki o modulator termo-optyczny.

Rezultatem przeprowadzonych prac będzie przygotowanie i udostępnienie na zasadach komercyjnych pełnego cyklu wytwórczego fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu na podstawie zaprojektowanych przez zleceniodawcę topografii. Tym samym zdobywane od kilku lat na Politechnice Warszawskiej kompetencje związane z projektowaniem i badaniami nad fotoniką scaloną zostaną poszerzone o ustandaryzowane procesy wytwórcze. W ramach projektu zostanie poszerzona wiedza i know-how na temat pełnego cyklu wytwórczego fotoniki scalonej na zakres widzialny, co pozwoli na przygotowanie pierwszej w Polsce komercyjnie dostępnej platformy fotoniki scalonej na ten zakres spektralny.

W XIV edycji konkursu Programu LIDER finansowanie przyznano 41 projektom, a łączny budżet wyniósł ponad 70 milionów złotych. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Głównym celem konkursu jest poszerzenie kompetencji naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.

 

Skip to content