IDUB AGAINST COVID-19

Projekt

Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmonowego

Opis

Celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania układu detekcyjnego wykorzystującego zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) w diagnostyce COVID-19. W ramach projektu zostaną wytypowane najbardziej korzystne peptydy pochodzące od wirusa SARS-CoV-2, które będą mogły posłużyć jako sondy do wykrywania przeciwciał w osoczu pacjentów. W początkowej fazie projektu zbadany zostanie proces detekcji przeciwciał przy użyciu peptydów w warunkach laboratoryjnych, na komercyjnie dostępnym urządzeniu SPR. Projekt będzie dalej obejmował przygotowanie sensorów SPR z immobilizowanym peptydem i zintegrowanie tych sensorów z miniaturowym, przenośnym urządzeniem do szybkiej detekcji oddziaływań SPR. Gotowe sensory wraz z przenośnym urządzeniem SPR zostaną użyte do detekcji przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w surowicy pacjentów. Wyniki detekcji zostaną porównane z wynikami uzyskanymi u tych samych pacjentów standardowymi metodami diagnostycznymi. 

Zakładanym wynikiem projektu będzie opracowanie skutecznej metody szybkiej detekcji przeciwciał potwierdzających kontakt pacjenta z wirusem SARS-CoV-2, która będzie mogła być docelowo wdrożona do przesiewowego badania pacjentów. Założeniem metody jest otrzymanie wyniku w kilkanaście minut od pobrania próbki od pacjenta oraz możliwość wykonywania badania w terenie, bez dostępu do infrastruktury laboratoryjnej.

Finansowanie

W ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej, grant IDUB against COVID-19

Lider

Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Partnerzy

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Okres realizacji

01.10.2020 – 31.10.2021

Wartość projektu

280 000,00 zł

Kierownik projektu

  • dr inż. Maciej Trzaskowski

Skip to content