ImGen

Projekt

Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT.

Opis

Rozpoznany w 2019 roku w Wuhan nowy koronawirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny jest za wystąpienie pandemii. W diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, oprócz testów genetycznych, wykorzystuje się metody serologiczne, pozwalające na wykrycie swoistych przeciwciał klasy IgM, IgG wyprodukowanych przez organizm po kontakcie z antygenami wirusa i metody wykrywające antygen wirusa. Dostępne aktualnie metody, szczególnie molekularne, nie spełniają wymagań stawianych czułej, szybkiej, łatwo dostępnej i taniej diagnostyki SARS-CoV-2. 

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii szybkiego wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach biologicznych. Projekt wpisuje się w pilną potrzebę epidemiologiczną – konstrukcję niskokosztowych urządzeń diagnostycznych pozwalających na dokonywanie czułej i rzetelnej diagnostyki w warunkach konieczności uzyskania natychmiastowych wyników bezpośrednio w miejscu świadczenia opieki lekarskiej, w trybie Point-of-Care lub – jako badania przesiewowe – w miejscu pracy czy rozproszonych punktach testowania. 

Dzięki opracowanej technologii powstanie system diagnostyczny w postaci: (1) mikroelektronicznego czytnika, który będzie wykorzystywany przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach pozalaboratoryjnych, (2) jednorazowych kaset diagnostycznych służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 za pomocą oznaczeń antygenów i przeciwciał (3) jednorazowych kaset diagnostycznych służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z użyciem reakcji PCR i genosensorów, (4) systemu zarządzania danymi pomiarowymi z infrastrukturą towarzyszącą. W dalszej perspektywie opracowywana technologia będzie mogła być zastosowana w systemach autokontroli stanu zdrowia przez pacjentów pod nadzorem specjalistycznym.

Nr projektu

POIR.01.01.01-00-0638/20

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Lider

Screenmed Sp. z o. o.

Partnerzy

Politechnika Warszawska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

Wartość projektu

7 772 929,00 zł

Skip to content