POB BIOTECHMED-1

Projekt

Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego (AUN) z wykorzystaniem modeli reologicznych

Opis

Celem Projektu jest opracowanie metody oceny poziomu aktywacji AUN na podstawie oceny parametrów modelu dynamicznego opisującego odruch źreniczny. Opracowana metoda pozwoli na natychmiastowy jego pomiar, a wykorzystanie modeli reologicznych dostarczy informacji o charakterystyce funkcjonowania dwóch układów niezależnie, układu współczulnego (WUN) oraz przywspółczulnego (PUN). Ocena bazować będzie na dwóch zjawiskach związanych z reakcją źreniczną gałki ocznej. Pierwszym zjawiskiem będzie reakcja źrenicy na źródło światła Pupillary Light Reflex (PLR). Odruch ten jest modulowany przez stan akomodacji oka, oraz czynniki pochodzenia sensorycznego i emocjonalnego. Efektorami są skurczające i rozkurczające się mięśnie tęczówki. Drugim zjawiskiem będzie, do którego odniesiony zostanie wskaźnik Pupillary Unrest Index (PUI) odnoszący się do niestabilności wielkości źrenicy. Zwiększające się oscylacje ruchów źrenicy są wynikiem obniżonej aktywności ze strony współczulnego układu nerwowego (WUN). Głównym założeniem projektu jest potwierdzenie, za pomocą opracowanej metody, iż istnieje możliwość dokładnej i szybkiej identyfikacji zmian w obrębie AUN na podstawie danych z przeprowadzonego eksperymentu w warunkach deprywacji sennej i sensorycznej po długotrwałym korzystaniu z aplikacji komputerowych w postaci gier weryfikowana poprzez wykorzystanie do badań referencyjnych pomiaru WPW (Wzrokowe Potencjały Wywołane) oraz EEG. Uzyskane wyniki badań pozwolą również na opracowanie nowych rozwiązań pomiarowych, jako uzupełnienie metod pośrednich i bezpośrednich oceny AUN.

Finansowanie

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej, grant badawczy przyznany przez Centrum Badawcze POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

  • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Przychodnia i Szpital Okulistyczny „Retina” w Warszawie

Okres realizacji

01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu

200 000,00 zł

Kierownik projektu

  • dr inż. Krzysztof Różanowski

Skip to content