Wizyta delegacji z Shanghai Publishing and Printing College

22 kwietnia 2024

22 kwietnia 2024 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej gościliśmy delegację przedstawicieli Shanghai Publishing and Printing College.

Delegacji gości przewodniczył prof. Chen Bin – President of Shanghai Publishing and Printing College, a towarzyszyli mu Qiao Junwei -Executive Deputy Director, Zou Mansheng – Director of Animation and E-sports Department, Wang Dan – Director of International Communication Office oraz Chen Liang – CEO Exceed Techlink GmbH.

Politechnikę Warszawską reprezentowali prof. Tomasz Chmielewski – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. Małgorzata Jakubowska – Kierownik Działu Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu CEZAMAT PW, prof. Zuzanna Żołek-Tryznowska – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych oraz dr inż. Jakub Krzemiński z Działu Elektroniki Drukowanej,  Tekstroniki i Montażu. Wśród obecnych na spotkaniu byli również przedstawiciele polskiego środowiska poligraficznego wraz z Jacekiem Kuśmierczykiem – Prezesem Polskiej Izby Druku.

Podczas spotkania prof. Małgorzata Jakubowska przedstawiła osiągnięcia i technologie działu, którym kieruje oraz opowiedziała o możliwościach rozwoju poligrafii w kierunku elektroniki drukowanej. Przedstawiciele środowiska naukowego Szanghaju zaprezentowali swoją uczelnię, opowiedzieli o możliwościach współpracy międzynarodowej oraz przedstawili ofertę badawczą i dorobek naukowy swojej uczelni.

Uczestnicy delegacji zostali oprowadzeni po laboratoriach CEZAMAT PW, a także zapoznali się z projektami i technologiami rozwijanymi na Politechnice Warszawskiej.

Skip to content