Współpraca PW i WUM

19 września 2022

16 września 2022 w siedzibie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT spotkali się przedstawiciele dwóch uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania padły słowa deklarujące chęć współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Politechniką Warszawską. Obydwie uczelnie połączą swoje zasoby i kompetencje do tego by móc się uzupełniać i wzmacniać w swoim rozwoju.

W spotkaniu brało udział liczne grono reprezentujące obie uczelnie a przede wszystkim przedstawiciele władze uczelni – prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW, oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Ze strony CEZAMATU gości witał Mariusz Wielec – Dyrektor CEZAMAT.

Cała współpraca ma przede wszystkim odbyć się dzięki możliwościom i zapleczu, jakie daje Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Możliwości naszych przestrzeni laboratoryjnych przedstawiła prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, Zastępca Dyrektora CEZAMAT. Następnie zaprezentowano rozwiązania, technologie oraz zaplecze badawcze i dorobek poszczególnych działów: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska – kierownik Działu Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu, dr hab. Monika Staniszewska, prof. PW – kierownik Działu Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki, dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. PW – kierownik Działu Diagnostyki Medycznej oraz dr inż. Paulina Trzaskowska – adiunkt badawczy w Dziale Biotechnologii Medycznej.

 

Skip to content