Wystartował projekt ERA_FABRIC w ramach Horizon Europe!

15 marca 2023

Pierwsze oficjalne spotkanie w ramach The Horizon Europe Project ERA_FABRIC “Framing And Bridging Regional research and Innovation ecosystems Capacities for a renewed ERA” odbyło się 2-3 marca w Bolonii we Włoszech.

Najważniejszym celem the ERA_FABRIC project jest definiowanie, kształtowanie, popularyzowanie i zadeklarowanie „wspólnych przestrzeni wiedzy” przewidzianych przez inicjatywy EU ERA Hubs (COM 2020 628 final). W ramach spotkania wypracowano trzy odrębne, ale ściśle związane ze sobą płaszczyzny, które nie tylko pozwolą wykształcić wspólną politykę, ale również zbudują i wzmocnią społeczność, skupioną wokół tego projektu:

1) ERA Hubs jako ekosystem wiedzy: wspieranie dynamicznej interakcji podmiotów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz innowacjami na szczeblu regionalnym i międzyregionalnym, z uwzględnieniem różnych kontekstów wiedzy i kultury oraz dostosowania kierunków badań i potrzeb przemysłu;
2) ERA Hubs jako platforma wielu interesariuszy: zebranie przedstawicieli różnych zaangażowanych grup interesów w ciągłej i nieustającej dyskusji na temat strategicznych priorytetów, działań oraz oceny wyników;
3) ERA Hubs jako zestaw narzędzi do współtworzenia zasad: transformacyjny zestaw środków i narzędzi wypracowujący stanowisko kompromisu w przestrzeni niezależnej od UE i państw członkowskich czy regionów, które już wcześniej wypracowały zestawy narzędzi o charakterze doraźnym (np. Programy Ramowe dla R&I, Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Międzyregionalne i Transgraniczne Programy Współpracy).

Powyższe płaszczyzny stanowią stanowią wizję i założenia konsorcjum dla zapewnienia interoperacyjności, dzięki której inicjatywy ERA Hubs będą innowacyjne i będą mieć wpływ na szeroką skalę na poziomie UE.

ERA_FABRIC jest zaprojektowany przez czołowe europejskie podmioty w dziedzinie rozwoju regionalnego. 11 partnerów reprezentuje 8 krajów członkowskich i jeden kraj stowarzyszony. Ponadto, podczas zebrania listów intencyjnych przed prezentacją wniosku, osiągnięto zainteresowanie wśród instytucji z prawie połowy zasięgu terytorialnego EU27.

Partnerzy the ERA_FABRIC:
1. ART_ER – ART-ER-SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
2. EURECAT – FUNDACIO EURECAT
3. ECOPLUS – ECOPLUS.NIEDEROSTERREICHS WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH
4. INESCTEC – NESC TEC – INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA
5. CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
6. TTP – TRONDHEIM TECH PORT
7. NTNU – NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
8. UNIST – SVEUCILISTE U SPLITU
9. MU – MASARYKOVA UNIVERZITA
10. ADRNV – AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST
11. WUT – POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 

Pobierz pełną informację prasową:

Press-release Era_Fabric

Skip to content