Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

25 kwietnia 2017

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

  • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
  • odpowiedzi z dnia 5.05.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz
  • modyfikacja SIWZ z dnia 5.05.2017 r.: zobacz
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji SIWZ: zobacz
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: zobacz
  • informacja z otwarcia ofert: zobacz
  • zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 3, 4, 8-9 postępowania: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 5, 7: zobacz
Skip to content