Dr inż. Patrycja Sokołowska uzyskała finansowanie projektu w ramach WELCOME ON BOARD

9 czerwca 2023

Wnioskowany projekt to „Opracowanie mikrosystemu przepływowego do hodowli trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej i badania interakcji komórek wysp trzustkowych z komórkami śródbłonka.”

Projekt dr inż. Patrycji Sokołowskiej z Działu Biotechnologii Medycznej CEZAMAT PW został skierowany do finansowania jako jeden z pięciu w ramach konkursu WELCOME ON BOARD w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej. Konkurs dotyczy wsparcia nowozatrudnionych pracowników, którzy chcą rozpocząć aktywne prowadzenie badań naukowych w Politechnice Warszawskiej.

Wnioskowany projekt dotyczyć będzie modelowania unaczynienia wyspy trzustkowej.

Opis projektu: Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się występowaniem stanu podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Choroba ta jest ściśle związana z dysfunkcją wysp trzustkowych, które są skupiskami komórek dokrewnych odpowiedzialnych min. za produkcję i wydzielanie hormonów, min. insuliny i glukagonu. Wyspy trzustkowe są sferycznymi skupiskami komórek dokrewnych silnie unerwionymi i unaczynionymi. Tylko prawidłowe odzwierciedlenie struktury wysp oraz sieci naczyń krwionośnych zapewni w pełni funkcjonalny model wyspy trzustkowej, który może posłużyć jako uniwersalny model badawczy do testowania potencjalnych środków terapeutycznych lub model badawczy w medycynie regeneracyjnej. Realizacja zaplanowanych zadań badawczych pozwoli zweryfikować czy komórki endotelialne i odwzorowana z ich użyciem sieć naczyń mają wpływ na stan hodowli wyspy trzustkowej i czy takie odwzorowanie jest niezbędne do uzyskania funkcjonalnego modelu badawczego. Wnioskowana tematyka badawcza jest interdyscyplinarna, a proponowany we wniosku zespół badawczy składa się z młodych naukowców posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie chemii, mikrofluidyki, inżynierii bioprocesowej oraz biologii molekularnej.

Link do konkursu: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-WELCOME-ON-BOARD

Skip to content