Dr inż. Patrycja Sokołowska laureatką konkursu w programie START 2023

7 czerwca 2023

Stypendium START dla wybitnych młodych naukowców jest przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł.

Stu nagrodzonych w tym roku badaczy zostało wybranych z grona aż 660 kandydatów. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach.

Link do strony konkursowej: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2023-rozstrzygniety/

 

 

Skip to content