Nanoscribe GT2 i druk 3D wysokiej rozdzielczości w CEZAMAT

26 października 2022

Na Politechnice Warszawskiej pojawiło się wyjątkowe urządzenie oferujące nieprzeciętne możliwości — to drukarka Nanoscribe Photonic Professional GT2, która pozwala wytwarzać obiekty trójwymiarowe w bardzo dużej rozdzielczości.

Urządzenie opiera swoje działanie na metodzie dwufotonowej absorpcji, w której para fotonów bierze udział w polimeryzacji pojedynczej cząstki chemicznej. Ustawiając odpowiednio parametry wiązki laserowej, badacze są w stanie utwardzać polimer tylko w ognisku wiązki. Najmniejszy możliwy do utwardzenia kształt nazywany jest wokselem (ang. voxel) i można go traktować jako odpowiednik pikseli znanych m.in. z wyświetlaczy dwuwymiarowych.

Woksele otrzymywane dzięki nowo zakupionemu urządzeniu mają kształt zbliżony do… oscypka o średnicy rzędu 100 nanometrów i niewiele większej wysokości. Precyzyjna zmiana położenia ogniska laserowego oraz wielokrotne utwardzenie kolejnych wokseli pozwala na uzyskanie złożonych trójwymiarowych obiektów o rekordowo wysokiej rozdzielczości przestrzennej równej wymiarom woksela.

Urządzenie, podobnie jak każda inna drukarka 3D, pozwoli drukować praktycznie dowolne trójwymiarowe obiekty w skali mikro. Oznacza to, że badacze z PW zyskali właśnie możliwość wytwarzania różnych mikrostruktur, m.in. mikrokanalików, mikrosoczewek i innych elementów mikrooptycznych, komponentów mikrorobotów i układów mikromechanicznych. Sprzęt jest na tyle uniwersalny, że znajdzie szerokie zastosowanie w wielu obszarach badań, w szczególności w mikrooptyce, biofotonice, mikroelektronice, robotyce oraz mikrofluidyce. Ostateczny zakres zastosowania urządzenia ograniczony jest jedynie pomysłowością naszych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

 

Poza Wydziałem Fizyki swój wkład w zakup aparatury miał CEZAMAT, na terenie którego znajduje się Nanoscribe GT2, a także Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Mechatroniki. Do współpracy i wykorzystania sprzętu w swoich badaniach zachęcamy jednak zespoły badawcze z całej Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
slawomir.ertman@pw.edu.pl

 

Źródło: https://www.fizyka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Urok-detalu

Skip to content