Nowa publikacja pracowników CEZAMAT PW

5 września 2023

W wyniku współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym opublikowano artykuł dotyczący innowacyjnych metod diagnostyki raka wątrobowokomórkowego (HCC). Choroba ta w 2020 roku była trzecią najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami na świecie.

Publikacja autorstwa dr. Lorico DS. Lapitana Jra (post-doc w CEZAMAT PW), prof. Mariusza Pietrzaka, prof. Marka Krawczyka (WUM) i prof. Elżbiety Malinowskiej, która ukazała się w „Sensors and Actuators B: Chemical”, obejmuje przegląd badań nad biomarkerami HCC w surowicy krwi i metodami ich oznaczania z wykorzystaniem biosensorów. Leczenie HCC jest złożone, z dużym prawdopodobieństwem nawrotu choroby, a niski obecnie wskaźnik przeżywalności pacjentów wynika ze zbyt późnej diagnozy. Z tego względu diagnostyka HCC na wczesnym etapie jest niezwykle istotna i pozwala ona zwiększyć skuteczność stosowanych terapii.

Przedstawione w przeglądzie rozwiązania dają możliwość opracowania prostych, czułych i szybkich metod badań przesiewowych, które z powodzeniem mogą zwiększyć dostęp pacjentów do diagnostyki.

Lorico DS. Lapitan Jr, Mariusz Pietrzak, Marek Krawczyk, Elżbieta Malinowska, Serum biomarkers and ultrasensitive biosensors for diagnosis of early-stage hepatocellular carcinoma, „Sensors and Actuators B: Chemical” Vol. 393, 134209 (15.10.2023), https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134209

Skip to content